5213

Công văn số 4118/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan

5213
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4118/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan

Số hiệu: 4118/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4118/TCHQ/GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4118/TCHQ/GSQL
 V/v: trả lời vướng mắc tại Hội nghị
đối thoại về thuế và Hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

Xí nghiệp dầu khí Vietsovpetro
(Đ/c: đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu)
 

Tổng cục Hải quan xin trả lời câu hỏi của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan ngày 22/9/2005 như sau:

Câu hỏi:

Trên vận tải đơn ghi cảng dỡ hàng là TP. Hồ Chí Minh, cảng đích là Vũng Tàu. Chủ hàng đến Hải quan cửa khẩu Vũng Tàu mở tờ khai và xin làm thủ tục chuyển tiếp. Hải quan cửa khẩu không giải quyết, mà yêu cầu chủ hàng liên hệ với đại lý hãng tàu để làm thủ tục chuyển cảng. Chủ hàng liên hệ với đại lý nhưng đại lý cho biết là mặc dù trên B/L ghi cảng đích là Vũng Tàu nhưng họ không được đại lý nước ngoài thuê chuyển hàng hóa đến cảng đích. Chủ hàng phải làm gì để nhận được hàng?

Trả lời:

Đối với trường hợp trên vận tải đơn ghi cảng dỡ hàng là TP. Hồ Chí Minh, cảng đích là Vũng Tàu, thì đây là hàng chuyển cảng, trách nhiệm vận chuyển lô hàng đến cảng đích thuộc người vận tải.

Trường hợp đại lý hãng tàu trong nước từ chối vận chuyển lô hàng về cảng đích thì doanh nghiệp có thể thuê đại lý khác để làm thủ tục chuyển cảng cho lô hàng. Mọi chi phí phát sinh, doanh nghiệp thanh toán với phía đối tác nước ngoài như đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản