5396

Công văn số 4116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

5396
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

Số hiệu: 4116/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4116/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4116/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp  nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện lạnh Sài Gòn

Trả lời kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị: Công ty nhập khẩu một số vật tư, thiết bị kỹ thuật không có tên trong biểu thuế, tự khai báo áp mã hàng hóa không đúng với kết quả áp mã của hải quan, rất dễ bị lập biên bản và xử phạt VPHC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 23 Luật Hải quan, Điểm 1 Mục I phần C Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, trường hợp doanh nghiệp không có khả năng khai chính xác tên hàng và mã số hàng hóa thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan hải quan cho xem trước hàng hóa và hướng dẫn phân loại hàng hoá. Cơ quan hải quan có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp khi có yêu cầu.

2. Theo quy định tại Điểm d Mục 5 phần I Thông tư số 14/2005/TT-BTC ngày 16/2/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 138/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, thì trường hợp người khai hải quan khai đúng hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng áp sai mã số do nhập khẩu lần đầu thì được cơ quan hải quan hướng dẫn áp lại mã số hàng hóa, lập biên bản chứng nhận và không xử phạt./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản