381215

Công văn 4110/VPCP-CN năm 2018 về triển khai dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

381215
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4110/VPCP-CN năm 2018 về triển khai dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4110/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4110/VPCP-CN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4110/VPCP-CN
V/v triển khai các dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk;

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2154/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 3 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 3362/BTC-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2018), Quốc phòng (văn bản số 2949/BQP-TM ngày 23 tháng 3 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2097/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 4 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 743/BXD-HĐXD ngày 09 tháng 4 năm 2018) và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum (văn bản số 670/UBND-HTKT ngày 23 tháng 3 năm 2018), Gia Lai (văn bản số 709/UBND-CNXD ngày 11 tháng 4 năm 2018), Đắk Lắk (văn bản số 2571/UBND-CN ngày 04 tháng 4 năm 2018) về việc triển khai dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai các dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường Hồ Chí Minh bảo đảm phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ, các quy hoạch của địa phương và nguồn vn đã được b trí; đng thời, rà soát quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh để cập nhật, điều chỉnh theo đúng quy định.

2. Về việc bàn giao đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh trong nội đô cho địa phương qun lý, khai thác: Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan để thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, V.I, TH;
-
Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản