220928

Công văn 407/BNN-QLCL năm 2014 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

220928
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 407/BNN-QLCL năm 2014 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 407/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 407/BNN-QLCL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 11/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/BNN-QLCL
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (Công văn số 729/BDN ngày 16/12/2013 của Ban Dân nguyện), xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 64)

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước nên tham gia kiểm soát chất lượng và thẩm định gạo xuất khẩu, vì hiện nay Chính phủ giao cho các doanh nghiệp tự thẩm định gạo xuất khẩu, dễ xảy ra tình trạng tiêu cực, ảnh hưởng đến giá bán và chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa "Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam"; quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 của Luật này cũng quy định, người xuất khẩu quyết định lựa chọn mức chất lượng của hàng hóa xuất khẩu, tuân thủ các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Như vậy, theo quy định của pháp luật các doanh nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra (thẩm định) chất lượng gạo trước khi xuất khẩu là tuân thủ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 của Luật An toàn thực phẩm, Bộ UBNDn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm gạo, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với sản phẩm gạo xuất khẩu trong trường hợp khi có yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, các hiệp định, thỏa thuận song phương.

Để tránh xảy ra tình trạng tiêu cực, ảnh hưởng đến giá bán và chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam như ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tăng cường kiểm tram, giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP trong sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu và nghiên cứu đề xuất Chính phủ quy định việc tham gia của cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát chất lượng gạo xuất khẩu theo hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nhưng linh hoạt thông thoáng cho xuất nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để trả lời kiến nghị của cử tri./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- Cục BVTV
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, QLCL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản