9001

Công văn số 406/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT)

9001
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 406/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Số hiệu: 406/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 406/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 406/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)

 

Trả lời công văn số 840/CĐL ngày 5/12/2005 của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty tại công văn số 840/CĐL nêu trên thì: Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) và AMAIR Ltd Thái Lan do REE làm đại diện liên danh ký hợp đồng số HĐ 072/PMUT1-J.O REE MAIR ngày 22/08/2000 với Ban quản lý dự án Nhà ga T1 thuộc Cụm Cảng hàng không Miền Bắc về cung cấp thiết bị, vật tư và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thoát khói và chữa cháy cho dự án Nhà ga T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Công tác bàn giao và quyết toán công trình đã được hai Bên ký kết vào ngày 08/05/2003 và điều kiện thanh toán hợp đồng cuối cùng sẽ được thực hiện ngay sau khi quyết toán. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa được Ban quản lý dự án Nhà ga T1 thanh toán dứt điểm phần còn lại của hợp đồng. Cụ thể số tiền còn phải thanh toán:

- Nợ theo khối lượng công việc thực hiện: 1.094.207.230 đồng.

- Nợ tiền thuế GTGT (theo giá trị hóa đơn đã xuất): 2.857.439.698 đồng.

Việc thanh toán tiền xây dựng, lắp đặt công trình và thanh toán công nợ giữa Ban quản lý dự án Nhà ga T1 với Công ty (bao gồm cả tiền thuế GTGT) căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên và quy định của Luật thuế GTGT. Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản