4745

Công văn số 4002/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải trình nộp chậm C/O

4745
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4002/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải trình nộp chậm C/O

Số hiệu: 4002/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4002/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4002/TCHQ-GSQL
V/v: giải quyết việc nộp chậm C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Hà Nội 
- Công ty tnhh Hal Việt Nam
 

Phúc đáp công văn số 050709/CV-HAL ngày 26/07/2005 của Công ty TNHH HAL Việt Nam về việc giải trình nộp chậm C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 7.2 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan, điểm 3 mục III Thông tư số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 của Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan, điểm 2.2 mục III phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính, thời hạn được chậm nộp C/O là 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trong thực tế, có nhiều trường hợp nộp chậm C/O quá 60 ngày nhưng có lý do chính đáng (do nguyên nhân bất khả kháng hoặc nguyên nhân nằm ngoài phạm vi kiểm soát của người xuất khẩu, người nhập khẩu) cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận và xử lý việc chậm nộp C/O theo quy định tại điểm 4(g) mục III Thông tư số 09 trên đây và công văn số 3424/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2005 của Tổng cục Hải quan.

Vậy đề nghị Cục Hải quan Hà Nội xem xét giải quyết trường hợp nộp chậm C/O của công ty TNHH HAL Việt Nam theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nội, Công ty TNHH HAL Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản