8997

Công văn số 400/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ nộp thuế trực tiếp trên doanh thu

8997
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 400/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ nộp thuế trực tiếp trên doanh thu

Số hiệu: 400/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 400/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 400/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hải Dương 

 

Trả lời công văn số 05/CT ngày 30/12/2005 của Cục Thuế Hải Dương về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ nộp thuế trực tiếp trên doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc lập quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN.

Theo quy định tại Mục IV, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Theo quy định tại Mục IV, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì trường hợp hộ Ông Bình theo quyết định của Cục thuế Hải Dương tính thuế GTGT theo tỷ lệ % GTGT, tính thuế TNDN theo tỷ lệ % thu nhập chịu thuế / doanh thu không phải lập quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN.

2. Việc xác định doanh thu tính thuế.

2.1. Xác định doanh thu tính thuế GTGT.

Theo quy định tại Điểm 2, Mục III, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa bán ra x thuế suất

Trường hợp hộ ông Bình theo nội dung nêu tại công văn của Cục thuế Hải Dương thì phần lớn giá trị hàng hóa bán ra không lập hóa đơn theo quy định, theo quy định tại Điều 18 Luật thuế GTGT cơ quan thuế ấn định số thuế GTGT phải nộp.

Có thể chọn 1 trong 2 phương pháp để xác định số thuế GTGT ấn định đối với hộ ông Bình sau:

- Căn cứ vào tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của hộ ông Bình để xác định GTGT và thuế GTGT của hàng hóa bán ra, trong đó GTGT của toàn bộ hàng hóa đã bán được xác định theo tỷ lệ GTGT tương ứng của số hàng hóa đã bán có hóa đơn mua vào, bán ra. GTGT của số hàng hóa này được xác định bằng (=) giá bán ghi trên hóa đơn trừ (-) giá mua vào là giá ghi trên hóa đơn của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương bán cho hộ kinh doanh ông Bình.

- Hoặc xác định GTGT của hàng hóa bán ra theo tỷ lệ ấn định GTGT/doanh số bán ra của nhóm hàng hóa kinh doanh được xác định theo giá bán ra và giá mua vào của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương.

2.2. Xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

Theo quy định tại phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

Số thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x thuế suất thuế TNDN.

Theo quy định tại Điều 16, Luật thuế TNDN cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế trên cơ sở xác định mức thu nhập chịu thuế của hộ kinh doanh cùng ngành nghề có quy mô kinh doanh tương đương hoặc căn cứ doanh thu tính thuế GTGT nêu trên và tỷ lệ (%) TNCT tính trên doanh thu quy định đối với ngành nghề kinh doanh để xác định thuế TNDN.

3. Xác định số thuế phải nộp.

Số thuế GTGT và TNDN phải nộp là số thuế xác định theo phương pháp ấn định thuế trừ (-) số thuế thực tế đã nộp.

Ngoài việc xác định số phải nộp theo phương pháp ấn định trên đây đồng thời xử phạt vi phạm về việc kê khai thuế và không thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể quá trình đăng ký nộp thuế và kê khai thuế của ông Bình để xác định rõ mức độ sai phạm làm căn cứ xử lý vi phạm về thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản