14823

Công văn số 3999/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ chi phí vận chuyển được khấu trừ để tính chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế

14823
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3999/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ chi phí vận chuyển được khấu trừ để tính chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế

Số hiệu: 3999/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3999/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3999/TCT-PCCS
V/v: Chi phí vận chuyển được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Bình Thuận

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CVTL ngày 10/6/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Xăng Dầu dịch vụ Thắng Lợi hỏi về việc đề nghị giải đáp về chứng từ chi phí vận chuyển được khấu trừ để tính chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế. Về việc này Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Tại Điểm 2.2 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"a- Đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài:

- Giá mua vật tư, hàng hóa trong nước gồm: giá mua ghi trên hóa đơn của người bán hàng, cộng (+) chi phí thu mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phí bảo hiểm, tiền thuê kho bãi, phí chọn lọc, tái chế".

Tại Điểm 4 Mục IV phần B Thông tư nêu trên hướng dẫn:

"IV. Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý:

…4. Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu dịch vụ Thắng Lợi thuê ngoài vận chuyển xăng dầu cuối năm 2002 không có hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định không được xác định là chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế năm 2002; đến năm 2003 có hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định thì được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế năm 2003.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu dịch vụ Thắng Lợi thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tạp chí Thuế Nhà nước;
- Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu dịch vụ Thắng Lợi;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản