128043

Công văn 3963/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

128043
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3963/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3963/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3963/TCHQ-CCHĐH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/08/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3963/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Phúc đáp công văn số 447/HQQNG-NV ngày 03/06/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh khoản hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư 222/2009/TT-BTC: "Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành liên quan đến xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa trong trường hợp Thông tư này không quy định." Vì vậy:

1. Việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa (Bán tại thị trường Việt Nam; xuất khẩu trả ra nước ngoài; chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác; biếu, tặng tại Việt Nam, tiêu hủy tại Việt Nam) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 và Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010.

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa được thực hiện theo Điều 40 Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.

Vấn đề về thuế đối với nguyên liệu dư thừa tiêu hủy sau khi thanh khoản hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan đã công văn hướng dẫn số 7184/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2010, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu.

2. Việc chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư thừa sang hợp đồng mới:

Theo quy định tại Điểm 6.2.3d, Khoản XII, Mục II Thông tư 116/2008/TT-BTC, doanh nghiệp không được chuyển nguyên liệu, vật tư sang hợp đồng gia công khác trong trường hợp: "nhận nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công trước nhưng không đưa vào gia công mà tiếp tục chuyển sang hợp đồng gia công khác". Vì vậy trường hợp nêu tại công văn số 447/HQQNG-NV, doanh nghiệp không được chuyển sang hợp đồng gia công tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản