5065

Công văn số 3930/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về kê khai khấu trừ thuế GTGT của các dự án điện do Tổng công ty đầu tư

5065
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3930/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về kê khai khấu trừ thuế GTGT của các dự án điện do Tổng công ty đầu tư

Số hiệu: 3930/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3930/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3930/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT của dự án điện do Tổng công ty đầu tư

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Tổng công ty điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 4689/CV-EVN-TCKT ngày 12/9/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các dự án điện do Tổng công ty đầu tư. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 35 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Luật thuế GTGT hiện hành; Để thuận tiện cho việc lập chứng từ, hóa đơn làm căn cứ để kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư do Tổng công ty làm chủ đầu tư nhưng không thành lập Ban quản lý dự án. Tổng công ty thuê các doanh nghiệp khác làm tư vấn quản lý dự án; Các doanh nghiệp này được Tổng công ty ủy quyền ký hợp đồng thuê tư vấn, thiết kế, giám sát, mua vật tư, máy móc thiết bị và các dịch vụ khác. Các doanh nghiệp được ủy quyền khi lập hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế GTGT đầu vào của dự án sẽ ghi mã số thuế của Tổng công ty; tên người mua là tên dự án được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế tại Văn phòng Tổng công ty.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam phải đăng ký với Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương về dự án đầu tư tại địa phương; tên doanh nghiệp ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Tổng công ty. Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập chứng từ và kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội, Cần Thơ;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản