5929

Công văn số 3912/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xin giải đáp về chi phí hợp lệ, hợp lý

5929
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3912/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xin giải đáp về chi phí hợp lệ, hợp lý

Số hiệu: 3912/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3912/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3912/TCT-DNK
V/v: Xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
(Đ/c: 275C - Phạm Ngũ Lão - Quận 1 – TP Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 630/STJC-TCKT ngày 17/8/2005 của Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa v/v xin giải đáp về chi phí hợp lệ, hợp lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về các khoản chi phí mua ngoài (như lịch, bánh trung thu, hoa, vật phẩm tiêu dùng khác…):

Theo quy định tại Điểm 6, Điểm 7, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi phí mua ngoài để dùng tiếp thị, khuyến mại, nếu có chứng từ hợp lệ, phù hợp với cơ chế Công ty qui định về tiếp thị, khuyến mại, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì được tính vào chi phí hợp lệ.

Các khoản chi phí mua ngoài như lịch, bánh trung thu, hoa,… Công ty mua về để biếu, tặng cho các công ty và cá nhân trong các dịp kỷ niệm, lễ tết không được xác định là chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. khoản chi này Công ty phải lấy từ thu nhập sau thuế để trang trải.

2. Đối với các khoản chi phí phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch như nước uống, nón, túi xách… mà các Công ty du lịch phát cho khách hàng khi khách đi tour, được xác định là chi phí hợp lý nếu có chứng từ hợp pháp và trong quy chế của Công ty có quy định rõ các khoản khách hàng được hưởng, quy định này được thông báo (niêm yết) cho khách hàng biết và số hàng này được theo dõi trên sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán quy định. Đối với các sản phẩm là đồ lưu niệm tặng cho khách du lịch được tính vào chi phí quảng cáo, tiếp thị nằm trong mức khống chế theo tỷ lệ 10% trên tổng chi phí khác.

3- Về chi phí tiền lương

Theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty hàng năm có đăng ký với cơ quan Thuế về tổng quỹ lương, căn cứ và phương pháp xây dựng tiền lương, và thực tế đã chi trả lương cho người lao động phù hợp với hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, có chứng từ chi hợp lệ thì khoản chi lương đó được coi là chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong thỏa ước lao động tập thể của Công ty có ghi trích một phần lương để hỗ trợ cho những đơn vị có khó khăn, hỗ trợ BHXH, BHYT cá nhân, khen thưởng, thăm hỏi… đều không được chấp nhận là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Công ty phải lấy từ thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp để trang trải.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản