9166

Công văn số 388/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn tiền phạt chậm nộp vật tư phục vụ Cảng Tiên Sa do Nhà nước bố trí nguồn vốn không kịp thời

9166
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 388/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn tiền phạt chậm nộp vật tư phục vụ Cảng Tiên Sa do Nhà nước bố trí nguồn vốn không kịp thời

Số hiệu: 388/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 388/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 388/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn phạt chậm nộp thuế XK

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan tỉnh Nghệ An 
 - Ban quản lý dự án 85 
185 - Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/BQL-TC ngày 03/01/2006 của Ban quản lý dự án 85 về việc xin miễn tiền phạt chậm nộp vật tư phục vụ Cảng Tiên Sa do Nhà nước bố trí nguồn vốn không kịp thời. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2 công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/08/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt chậm nộp; Doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng có số thuế phải nộp ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện ghi thu - ghi chi qua Ngân sách hoặc Ngân sách cấp tiền để nộp thuế thì không tính phạt chậm nộp thuế. Doanh nghiệp phải xuất trình cho cơ quan hải quan chứng từ theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và Ban quản lý dự án 85 biết, đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính nêu trên để xử lý theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (05b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản