452592

Công văn 3845/BXD-KTXD năm 2020 về bất cập trong công tác quản lý thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

452592
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3845/BXD-KTXD năm 2020 về bất cập trong công tác quản lý thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3845/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đàm Đức Biên
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3845/BXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đàm Đức Biên
Ngày ban hành: 07/08/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3845/BXD-KTXD
V/v trả lời công dân Nguyễn Trinh Nguyên

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công dân Nguyễn Trinh Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được đơn phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20200605.0019 của công dân Nguyễn Trinh Nguyên qua mạng máy tính về việc bất cập trong công tác quản lý thoát nước. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về trách nhiệm xác định chi phí

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2014 quy định về trách nhiệm xác định chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và bể tự hoại. Theo đó chi phí cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước được xác định bởi đơn vị thoát nước quản lý hệ thống thoát nước; Chi phí thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại do các chủ hộ gia đình, cơ quan hành chính, và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chi trả theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

2. Về phương pháp xác định chi phí

Bộ Xây dựng đã hướng dẫn phương pháp xác định chi phí, định giá dịch vụ công ích đô thị tại một số Thông tư (Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ đô thị; Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước). Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể cho phương pháp xác định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải, các chủ thể có liên quan có thể tham khảo phương pháp xác định chi phí hoặc định giá tại các Thông tư nêu trên và căn cứ thành phần công việc, yêu cầu công việc, khối lượng công việc trong từng trường hợp cụ thể để làm căn cứ xác định chi phí, hoặc giá cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công dân Nguyễn Trinh Nguyên./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD(L).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Đàm Đức Biên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản