Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3834/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 

 


Kính gửi  Văn phòng đại diện công ty Sidel Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Về nội dung câu hỏi của Văn phòng đại diện (VPĐD) Công ty Sidel Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Khi thay đổi trưởng văn phòng đại diện, chúng tôi kê khai, đăng ký thuế cho trưởng VPĐD Sidel tại Cục thuế Hồ Chi Minh với mức thu nhập được kê khai là 0 USD (không có lương và bất kỳ thu nhập nào cho chức vụ này theo thư bổ nhiệm của Công ty Sidel Pháp). Tuy nhiên Cục thuế không chấp nhận mức kê khai này và yêu cầu phải kê khai ở mức thu nhập là 500 USD/tháng và kiên quyết không nhận hồ sơ của chúng tôi vì cho là chưa hợp lệ. Tuy nhiên khi được hỏi cơ sở pháp lý cho vấn đề này, cán bộ thuế cho rằng đây là quy định chung mà không đưa ra được bất kỳ văn bản nào quy định. Chúng tôi được biết hiện nay có rất nhiều VPĐD gặp tình trạng như vậy.

Trả lời:

Theo trình bày của VPĐD Công ty Sidel nêu trên thì trưởng VPĐD có chức vụ làm việc mà không có lương và bất kỳ thu nhập nào là vấn đề không thể có đối với nền kinh tế thị trường.

Ngoài ra, theo quy định về việc cấp giấy phép hoạt động cho một VPĐD tại Việt Nam thì: VPĐD phải có Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD và có hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định tiền lương. Vì vậy trong khi cá nhân người nước ngoài chưa cung cấp đầy đủ HĐLĐ thì việc ấn định thu nhập chịu thuế để tạm tính thuế TNCN của cơ quan thuế là phù hợp với quy định về thuế TNCN.

Căn cứ vào điểm 4.2.2, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì:

Người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam phải kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam để thực hiện nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam. Trường hợp trong năm tính thuế có thu nhập phát sinh tại nước ngoài và đã nộp thuế tại nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Mặt khác, Việt Nam đã ký 44 Hiệp định tránh đánh thuế trùng với các nước. Vì vậy, trường hợp ông trưởng VPĐD Công ty Sidel là đối tượng cư trú tại Việt Nam đã nộp thuế thu nhập tại Việt Nam và ông là đối tượng của nước ký Hiệp định thì sẽ không phải nộp thuế tại nước ngoài theo quy định của Hiệp định ký kết.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện Công ty Sidel Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản