4577

Công văn số 3815 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc của Công ty

4577
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3815 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc của Công ty

Số hiệu: 3815TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3815TCHQ/GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3815TCHQ/GSQL
V/v: vướng mắc của Công ty

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục nhận được văn bản số 308/MI-VN ngày 22/08/2005 của Công ty M-I Vietnam, trình bày vướng mắc của Công ty liên quan đến thủ tục cấp, theo dõi phiếu trừ lùi. Theo trình bày của Công ty thì do Phiếu trừ lùi chỉ được cấp 01 bản và phải luôn đi theo bản chính giấy phép nhập khẩu nên khi có nhiều lô hàng nhập khẩu của nhiều nhà thầu phụ thì phải chờ đợi rất lâu, khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 4.2 về việc Đơn xin trích hàng hóa xuất nhập khẩu tại công văn số 208/TCHQ-GSQL ngày 22/01/1996 của Tổng cục Hải quan thì khi cùng một lúc doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại nhiều cửa khẩu khác nhau mà không thể xuất trình bản chính văn bản cho phép xuất, nhập khẩu và phiếu theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp mang bản chính cho phép nhập khẩu đến Cục Hải quan thuộc địa bàn của doanh nghiệp để xin cấp phiếu trích để theo dõi và trừ lùi.

Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận trực tiếp (ký tên, đóng dấu) vào bản chính giấy phép nhập khẩu tên, số lượng hàng hóa đã trích, bảo đảm không bị lợi dụng nhập khẩu nhiều lần (giải quyết theo kiến nghị thứ 02 tại công văn số 308 nêu trên của doanh nghiệp), đồng thời cấp phiếu trích để theo dõi và trừ lùi.

Trường hợp có vướng mắc báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty M-I Vietnam
- Lưu: VT, GQ(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản