456059

Công văn 3800/BTP-PLQT năm 2020 về cập nhật thông tin về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

456059
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3800/BTP-PLQT năm 2020 về cập nhật thông tin về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3800/BTP-PLQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Bạch Quốc An
Ngày ban hành: 13/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3800/BTP-PLQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Bạch Quốc An
Ngày ban hành: 13/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3800/BTP-PLQT
V/v cập nhật thông tin về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Hợp tác quốc tế);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tổng cục Thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp nhận được Thông báo của Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan - cơ quan lưu chiểu Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt) và Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Thu thập chứng cứ) về việc gia nhập và tuyên bố của một số quốc gia. Ngoài ra, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 3386/BĐVN-DVBC ngày 5/8/2020 của Tổng công ty bưu điện Việt Nam cập nhật hoạt động cung ứng các dịch vụ bưu chính quốc tế. Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan thông báo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc như sau:

1. Về việc tiếp tục gửi hồ sơ ủy thác tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp có thể tiếp tục gửi các hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài qua Bộ Tư pháp từ ngày 13/10/2020 với các nước có tên trong danh sách kèm theo Công văn số 3386/BĐVN-DVBC ngày 5/8/2020 của Tổng công ty bưu điện Việt Nam (kèm theo Công văn này), trừ Vương quốc Anh, bang Victoria- Australia, Ấn Độ (do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tống đạt giấy tờ tại quốc gia này đang bị tạm ngừng).

Với các nước không có tên trong danh sách, việc gửi hồ sơ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Bộ Tư pháp sẽ trao đổi với phía bưu điện để gửi đi nếu điều kiện thực tế cho phép. Các hồ sơ Bộ Tư pháp tiếp nhận không thể gửi cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài sẽ được gửi trả lại các cơ quan đã lập hồ sơ.

Việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện vẫn gặp khó khăn do thời hạn dài hơn, nguy cơ thất lạc và chi phí cao hơn. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp (i) xem xét kéo dài thời hạn giải quyết vụ việc để đảm bảo tính khả thi, (ii) lập hồ sơ và thực hiện theo đúng quy định tại Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự để tránh hồ sơ bị trả lại nhiều lần.

Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp theo dõi, cập nhật các thông báo tiếp theo trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp https://moj.gov.vn/Pages/home.aspx.

2. Về các quốc gia thành viên Công ước Tống đạt

2.1 Cộng hòa Áo (Austria)

Cộng hòa Áo chính thức trở thành thành viên Công ước Tống đạt vào ngày 12/9/2020.

Khi gia nhập Công ước, Cộng hòa Áo đã đưa ra các bảo lưu và tuyên bố sau đây:

- Công ước không áp dụng với việc tống đạt giấy tờ gửi cho Cộng hòa Áo, bao gồm cả các cơ quan chính trị, các cơ quan có thẩm quyền và những người thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cộng hòa Áo; việc tống đạt cho các chủ thể này được thực hiện qua kênh ngoại giao.

- Về Điều 5 đoạn 3 Công ước, Cộng hòa Áo tuyên bố rằng việc tống đạt chính thức sẽ chỉ được Cơ quan trung ương thực hiện nếu giấy tờ cần được tống đạt được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Đức.

- Về Điều 8 đoạn 2 và Điều 10 Công ước, Cộng hòa Áo phản đối việc tống đạt giấy tờ thực hiện trực tiếp qua các cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự của nước ngoài trên lãnh thổ của mình, như quy định tại Điều 8 đoạn 1, trừ khi giấy tờ được tống đạt cho công dân của nước gửi. Cộng hòa Áo phản đối việc áp dụng các phương thức tống đạt quy định tại Điều 10 trên lãnh thổ của mình.

- Về Điều 15 đoạn 2 và Điều 16 đoạn 3 Công ước, Cộng hòa Áo tuyên bố rằng một thẩm phán có thể đưa ra phán quyết ngay cả khi không nhận được giấy xác nhận việc tống đạt hoặc chuyển giao giấy tờ nếu các điều kiện quy định tại Điều 15 đoạn 2 của Công ước được thỏa mãn. Theo Điều 16 đoạn 3 Công ước, Cộng hòa Áo tuyên bố rằng đơn đề nghị không chịu sự ràng buộc về thời hạn kháng cáo sẽ không được xem xét nếu đơn được nộp sau 1 năm kể từ ngày ra phán quyết.

- Về các cơ quan có thẩm quyền

Theo Điều 2 Công ước, Bộ Tư pháp liên bang được chỉ định là Cơ quan trung ương.

Địa chỉ của Bộ Tư pháp liên bang của Cộng hòa Áo (Federal Ministry of Justice)

Die Ӧsterreichische Justiz

Palais Trautson

Museumstrasse 7

1070 Vienna, Austria

Theo Điều 6 Công ước, các tòa án cấp quận của Cộng hòa Áo có thẩm quyền hoàn thiện giấy xác nhận việc tống đạt.

Theo Điều 9 Công ước, Bộ Tư pháp liên bang là Cơ quan được chỉ định để nhận các giấy tờ chuyển giao qua các kênh lãnh sự tại Cộng hòa Áo.

2.2 Phi-líp-pin (Philippines)

Tiếp theo thông tin tại Công văn số 908/BTP-PLQT của Bộ Tư pháp ngày 16/3/2020, Phi-líp-pin đã chính thức trở thành thành viên Công ước tống đạt vào ngày 1/10/2020. Ngoài thông tin về Cơ quan trung ương đã nêu tại Công văn số 908/BTP-PLQT, Phi-líp-pin còn tuyên bố và thông báo một số nội dung như sau:

Theo Điều 5 Công ước, tống đạt chính thức chỉ được thực hiện khi giấy tờ cần tống đạt được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Phi-líp-pin.

Theo Điều 8 Công ước, Phi-líp-pin phản đối việc tống đạt giấy tờ tư pháp trực tiếp thông qua viên chức ngoại giao hoặc lãnh sự với những người ở trên lãnh thổ của mình, trừ khi giấy tờ được tống đạt cho công dân của nước gửi.

Phi-líp-pin phản đối việc chuyển giao giấy tờ theo các kênh tại Điều 10 a và c của Công ước (kênh bưu điện; kênh tống đạt trực tiếp từ bất kỳ cá nhân nào có liên quan trong thủ tục tố tụng qua nhân viên tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền của nước được yêu cầu)

Theo Điều 17 và 18 Công ước, Cơ quan có thẩm quyền bổ sung đối với việc tống đạt giấy tờ ngoài tư pháp là Liên đoàn luật sư của Phi-líp-pin (the Integrated Bar of the Philippines).

Tòa án tối cao Phi-líp-pin - Văn phòng quản lý tòa án (the Supreme Court of the Philippines - Office of the Court Administrator) và thẩm phán có thẩm quyền tại khu vực nơi giấy tờ cần được tống đạt có thẩm quyền hoàn thiện giấy xác nhận việc tống đạt theo Điều 6 Công ước.

Vì mục đích tại Điều 9.1 Công ước (tống đạt qua kênh ngoại giao), Cơ quan có thẩm quyền nhận là Tòa án tối cao Phi-líp-pin - Văn phòng quản lý tòa án.

2.3 Ca-na-đa (Canada)

Về phương thức thanh toán, ngoài thanh toán bằng séc, chi phí thực tế ủy thác tư pháp cho bang Ontario có thể được thanh toán qua thẻ tín dụng (MasterCard hoặc Visa). Cơ quan có thẩm quyền của Ontario yêu cầu cung cấp thông tin về số thẻ và ngày hết hạn thẻ kèm theo hồ sơ.

2.4 Thụy sĩ (Switzerland)

Danh sách cập nhật các cơ quan trung ương có thẩm quyền của Thụy sĩ:

Bang

Ngôn ngữ

Địa chỉ

Điện thoại, Fax, Email

Aargau (AG)

Tiếng Đức

Gerichte Kanton Aargau

Generalsekretariat, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau

T: +41 62 835 38 24

F: +41 62 835 39 49

webmaster.jb@ag.ch

Appenzell Ausser-rhoden (AR)

Tiếng Đức

Einzelrichter des Kantonsgericht

Appenzell

A.Rh.

Landsgemeindeplatz 2, Postfach 162, 9043 Trogen

T: +41 71 343 64 04

F: +41 71 353 66 82

kantonsgericht@ar.ch

Appenzell Inner-rhoden (AI)

Tiếng Đức

Rantonsgericht Appenzell I.Rh. Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell

T: +41 71 788 95 51

kantonsgericht@ai.ch

Basel-Landschaft (BL)

Tiếng Đức

Kantonsgericht Basel-Landschaft, Gerichtsverwaltung, Int. Rechtshilfe, Bahnhofplatz 16, Postfach 635, 4410 Liestal

T: +41 61 552 60 55 / 65 31

F: +41 61 552 69 43

kantonsgericht.liestal@bl.ch

Basel-Stadt (BS)

Tiếng Đức

Appellationsgericht Basel-Stadt Bäumleingasse 1, 4051 Basel

T: +41 61 267 81 81

F: +41 61 267 63 15

appellationsgericht@bs.ch

Bern (BE)

Tiếng Đức/ Tiếng Pháp

Obergericht Bern, Zivilabteilung Cour suprême Berne, Section civile, Hochschulstrasse 17, 3001 Bern

T: +41 31 635 48 10

F: +41 31 635 48 14

mailto: obergericht-zivil.bern@justice.be.ch

Fribourg (FR)

Tiếng Pháp/ Tiếng Đức

Tribunal cantonal Fribourg

Rue des Augustins 3, Case postale 630 1701 Fribourg

T: +41 26 304 15 00

F: +41 26 304 15 01

tribunalcantonal@fr.ch

Genève (GE)

Tiếng Pháp

Tribunal civil - Tribunal de première instance

Rue de l’Athénée 6-8, Case postale 3736

1211 Genève 3

T: +41 22 327 66 30

tpi.securise@justice.ge.ch

Glarus (GL)

Tiếng Đức

Obergericht Glarus, Spielhof 6, 8750 Glarus

T: +41 55 646 53 40

obergericht@gl.ch

Graubünden (GR)

Tiếng Đức/ Tiếng I-ta-li-a

Kantonsgericht Graubünden Poststrasse 14, Postfach, 7000 Chur

T: +41 81 257 39 68

F: --

info@kg.gr.ch

Jura (JU)

Tiếng Pháp

Tribunal de première instance, Juge civil-e,

Le Château, Case postale 86, 2900 Porrentruy 2

T: +41 32 420 33 50

F: +41 32 420 33 51

secr.tpi@jura.ch

Luzern (LU)

Tiếng Đức

Kantonsgericht Luzern

Hirschengraben 16, Postfach 3569, 6002 Luzern

T: +41 41 228 62 00

F: +41 41 228 62 01

kantonsgericht@lu.ch

Neuchâtel (NE)

Tiếng Pháp

Secrétariat général du Pouvoir judiciaire,

Rue du Château 12, 2001 Neuchâtel

T: +41 32 889 61 44 / 51 88

F: +41 32 889 61 45

secretariat.pjne@ne.ch

Nidwalden (NW)

Tiếng Đức

Kantonsgericht Nidwalden Rathausplatz 1, 6371 Stans

T: +41 41 618 79 50

F: +41 41 618 79 63

kantonsgericht@nw.ch

Obwalden (OW)

Tiếng Đức

Kantonsgericht Obwalden, Poststrasse 6

Postfach 1260, 6061 Sarnen

T: +41 41 666 62 35

F: +41 41 660 82 86

Schaffhausen (SH)

Tiếng Đức

Obergericht Schaffhausen Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen

T: +41 52 632 74 22

F: +41 52 632 78 36

obergericht@ktsh.ch

Schwyz (SZ)

Tiếng Đức

Kantonsgericht Schwyz Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265, 6431 Schwyz

T: +41 41 819 26 55

F: +41 41 819 26 50

mail@kgsz.ch

Solothurn (SO)

Tiếng Đức

Obergericht Solothurn

Zivilkammer, Amtshaus 1, Postfach 157

4502 Solothurn

T: +41 32 627 73 24

rechtshilfe@bd.so.ch

St. Gallen (SG)

Tiếng Đức

Kantonsgericht St. Gallen Klosterhof 1, 9001 St. Gallen

T: +41 58 229 40 63

F: +41 58 229 37 87

rechtshilfe.kgka@sg.ch

Thurgau (TG)

Tiếng Đức

Obergericht Thurgau Promenadenstrasse 12A, 8500 Frauenfeld

T: +41 58 345 33 33

F: +41 58 345 33 34

Ticino (TI)

Tiếng I-ta-li-a

Tribunale di appello, Rogatorie internazionali

Via Pretorio 16, 6901 Lugano

T: +41 91 815 54 71

F: +41 91 815 56 02

di-ta.rogatorie@ti.ch

Uri (UR)

Tiếng Đức

Obergericht Uri

Rathausplatz 2, Postfach, 6460 Altdorf UR

T: +41 41 875 22 67

F: +41 41 875 22 77

obergericht@ur.ch

Valais (VS)

Tiếng Pháp/ Tiếng Đức

Tribunal cantonal Valais / Kantonsgericht Wallis, Palais de Justice / Justizgebäude 1950 Sion 2

T: +41 27 606 53 00

F: +41 27 606 53 01

tcsg@jus.vs.ch

Vaud (VD)

Tiếng Pháp

Tribunal cantonal Vaud, Division Entraide

judiciaire, Palais de justice de l’Hermitage,

Route du Signal 8, 1014 Lausanne ADM cant. VD

T: +41 21 316 15 11

F: +41 21 316 13 28

info.entraide-iudiciaire@vd.ch

Zug (ZG)

Tiếng Đức

Obergericht Zug

Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760

6301 Zug

T: +41 41 723 62 20

F: +41 41 723 62 30 info.og@zg.ch

Zürich (ZH)

Tiếng Đức

Obergericht des Kantons Zürich Internationale

Rechtshilfe, Hirschengraben 13/15, Postfach,

8021 Zürich 1

T: +41 44 257 91 91

F: +41 44 257 92 65

rechtshilfe@gerichte-zh.ch

3. Về các quốc gia thành viên Công ước thu thập chứng cứ

Hiện nay, Công ước thu thập chứng cứ có hiệu lực giữa Việt Nam và các quốc gia sau đây:

Nước

Ngày chấp nhận

Ngày có hiệu lực

Ác-hen-ti-na (Argentina)

10/3/2020

9/5/2020

U-crai-na (Ukraine)

10/4/2020

9/6/2020

Xlô-va-ki-a (Slovakia)

17/4/2020

16/6/2020

Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Macao) (China)

30/4/2020

29/6/2020

An-đô-ra (Andorra)

16/6/2020

15/8/2020

Bồ Đào Nha (Portugal)

10/9/2020

9/11/2020

Bra-xin (Brazil)

17/9/2020

16/11/2020

Trong quá trình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự, trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên hệ Vụ Pháp luật quốc tế-Bộ Tư pháp (Địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội), số điện thoại 024 62739 (445) hoặc (532). Email: mlavietnam@moj.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, PLQT (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Bạch Quốc An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản