5739

Công văn số 3767/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cơ sở Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

5739
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3767/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cơ sở Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Số hiệu: 3767/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3767/LĐTBXH-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 07/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3767/LĐTBXH-VP
V/v: Cơ sở Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi:UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Hiện nay, cả nước có hơn 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh của người tàn tật đang họat động, đã thu hút và tạo việc làm cho nhiều người tàn tật, giúp cho họ được bình đẳng thực sự và hòa nhập đầy đủ.

Tuy nhiên, còn nhiều cơ sở gặp khó khăn trong họat động sản xuất, kinh doanh do thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, để có điều kiện thu hút lao động mới vào làm việc.

Nhằm triển khai có hiệu quả nguồn vốn cho vay tạo việc làm từ “Quỹ quốc gia về việc làm” dành cho lao động là người tàn tật, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên nguồn vốn trong kế hoạch năm 2006 và hướng dẫn các Cơ sở sản xuất, kinh doanh của người tàn tật trên địa bàn, xây dựng dự án vay vốn từ Quỹ này theo đúng quy định tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành “Quỹ quốc gia về việc làm”.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Lao động - Việc làm;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Sở Lao động – TBXH tỉnh, thành phố;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, thành phố;
- Lưu VP
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản