145411

Công văn 3753/BNN-KH về điều tra thu thập số liệu đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm ngành nông – lâm – thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

145411
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3753/BNN-KH về điều tra thu thập số liệu đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm ngành nông – lâm – thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3753/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trang Hiếu Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3753/BNN-KH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Trang Hiếu Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/BNN-KH
V/v về điều tra thu thập số liệu về đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm ngành nông – lâm – thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: ................................................

Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê ngành, nhằm thu thập số liệu kịp thời, trung thực và có hệ thống về đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông – lâm – thủy sản trong khu vực hộ gia đình, trang trại và doanh nghiệp nông lâm  – thủy sản theo Luật Thống kê, phục vụ cho việc quản lý chỉ đạo, xây dựng chính sách và lập kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các cấp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cử đoàn cán bộ công tác thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp do Ông/bà: ……………………………..làm trưởng đoàn.

Đoàn đến làm với Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố: ……………………………và Sở Nông nghiệp và PTNT để tiến hành điều tra thu thập số liệu, thông tin tại các đơn vị chọn mẫu: hộ gia đình, trang trại và doanh nghiệp nông lâm – thủy sản.

Thời gian làm việc: từ ngày     tháng    năm 2012 đến ngày     tháng    năm 2012.

Để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị ……………………. sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp làm việc với đoàn trong thời gian điều tra thu thập thông tin, số liệu đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm nông – lâm – thủy sản tại địa phương theo thời gian trên.

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản