290657

Công văn 3729/TCT-CS năm 2015 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

290657
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3729/TCT-CS năm 2015 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3729/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 14/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3729/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 14/09/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3729/TCT-CS
V/v: hóa đơn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31321/CT-HTr ngày 26/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc giải đáp thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Thu Hà trên Công thông tin điện tử -Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định loại hình thức và nội dung hóa đơn;

Căn cứ Điều 3, Điều 4 và Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định loại và hình thức hóa đơn, nội dung trên hóa đơn đã lập, phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh;

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mẫu Phiếu thu tiền bảo hiểm: Mẫu số 01b-TT, mẫu số 01c-TT, mẫu số 01d-TT quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 199/2014/TT-BTC nêu trên đều thiếu tiêu chí: Mã số thuế người bán, vì vậy Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 31321/CT-HTr ngày 26/5/2015: 03 Mẫu phiếu thu tiền bảo hiểm nêu trên không đáp ứng nội dung bắt buộc của hóa đơn không phải là hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN BẢO HIỂM . . .. thì doanh nghiệp bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu của hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và doanh nghiệp thực hiện in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC -TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản