125202

Công văn 3716/VPCP-KTN về xin cấp đất để xây dựng trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ

125202
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3716/VPCP-KTN về xin cấp đất để xây dựng trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ

Số hiệu: 3716/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3716/VPCP-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3716/VPCP-KTN
V/v xin cấp đất để xây dựng trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 1023/TTr-BNN-VP ngày 19 tháng 4 năm 2011), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 6187/BTC-QLCS ngày 13 tháng 5 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3252/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011), Xây dựng (công văn số 694/BXD-KTQH ngày 11 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1516/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 5 năm 2011), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 3952/UBND-KH&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2011) về việc xin cấp đất để xây dựng trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương di dời trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng mới theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xác định vị trí xây dựng trụ sở mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm phù hợp định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội;

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch biên chế, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc xác định quy mô xây dựng trụ sở, nhu cầu sử dụng đất để lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định hiện hành;

Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ đang quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó đề xuất xử lý các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản