Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3696/TCHQ-KTTT
V/v: tạm thời chưa cấp tờ khai
nguồn gốc và xác định trị giá.

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2193/CHQ/TGTT ngày 05/09/2005 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo về việc xác định trị giá tính thuế đối với 04 chiếc xe ô tô 08 chỗ hiệu Toyota Lexus GX 470 dung tích 4.7 theo tờ khai nhập khẩu số 59/NK/KD ngày 20/08/2005 với giá khai báo 23.000 USD/chiếc và mức giá xác định lại là 28.000 USD/chiếc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo như báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu thì thông tin sử dụng để xác định trị giá đối với lô hàng nêu trên là giá bán trên mạng Internet (40.215 USD/chiếc), giá bán trên thị trường TP.Hồ Chí Minh (từ 125.000 đến 130.000 USD/chiếc), Phương pháp xác định là phương pháp 6. Nếu sử dụng phương pháp 6 để xác định trị giá tính thuế dựa trên hai nguồn thông tin trên thì mức giá 28.000 USD/chiếc do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định là thấp, chưa phù hợp.

Hiện nay, Cục Hải quan TP.Hải Phòng đã xác định mức giá của loại xe ô tô 08 chỗ hiệu Toyota Lexus GX 470 dung tích 4.7 là 41.000 USD/chiếc (thông tin này đã được Cục Hải quan TP.Hải Phòng đưa lên mạng GTT22 - Tờ khai nhập khẩu số 1259/NK/KD ngày 22/02/2005 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng). Mức giá tra cứu trên mạng Internet của chính hãng Lexus (Mỹ) là: 47.185 USD/chiếc (đ/c Internet: www.Lexus.com/models/gxprice_option.html).

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm thời chưa cấp tờ khai nguồn gốc đối với lô xe ô tô nêu trên. Đồng thời căn cứ các nguyên tắc xác định trị giá quy định tại Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn về cách xác định trị giá quy định tại công văn số 914/TCHQ-KTTT ngày 11/03/2005 của Tổng cục Hải quan để xác định lại trị giá tính thuế cho phù hợp và đúng quy định (lưu ý cần kiểm tra kỹ các thông tin có sẵn tại thời điểm xác định trị giá và hồ sơ gốc của lô hàng nhập khẩu để xác định chính xác mặt hàng nhập khẩu và mức giá cần xác định).

Chỉ cấp tờ khai nguồn gốc sau khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế theo mức giá xác định lại theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3177/TCHQ-KTTT ngày 10/08/2005 của Tổng cục Hải quan. Báo cáo kết quả xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng xe ô tô nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/09/2005.

Tổng cục Hải quan Thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và chấn chỉnh ngay công tác xác định trị giá tại địa phương (đặc biệt là việc xác định giá đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP.
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản