4432

Công văn số 3693/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế TNDN các mặt hàng dầu năm 2005

4432
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3693/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế TNDN các mặt hàng dầu năm 2005

Số hiệu: 3693/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3693/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3693/TCT-DNNN
V/v: Kê khai nộp thuế TNDN về hoạt động KD các mặt hàng dầu năm 2005

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trả lời công văn số 1529/XD-TCKT ngày 21/9/2004 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc kê khai nộp thuế TNDN các mặt hàng dầu năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 3647/VPCP-KTTH ngày 1/7/2005 của Văn phòng Chính phủ về “Cơ chế bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu”. Để đảm bảo việc cấp bù được thuận lợi, việc xử lý quyết toán năm 2005 của Tổng công ty Xăng dầu và các đơn vị trực thuộc được thực hiện như sau:

1. Các công ty, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nếu phát sinh lãi từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu thì tạm thời chưa phải nộp thuế TNDN theo quy định, khi kết thúc năm tài chính 2005, Tổng công ty sẽ thực hiện điều tiết lãi, lỗ về hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu từ các công ty, chi nhánh, xí nghiệp về Tổng công ty để thực hiện cấp bù lỗ hoặc kê khai, nộp thuế TNDN theo đúng chế độ quy định.

2. Các khoản lợi nhuận phát sinh từ các hoạt động khác ngoài kinh doanh xăng dầu như: kinh doanh Gas, vận tải, giữ hộ, uỷ thác và lợi nhuận khác… của các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương theo Luật định.

Đề nghị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005 theo nội dung trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản