4409

Công văn số 3661/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế

4409
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3661/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế

Số hiệu: 3661/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3661/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3661/TCT-PCCS
V/v: xử lý vướng mắc thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 443CT/QLDN2 ngày 17/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ/hoàn thuế:

Tại điểm 12.2 mcụ III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế trong đó có hướng dẫn “thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không đủ điều kiện được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định. Thuế giá trị gia tăng đầu vào quá thời hạn được kê khai, khấu trừ theo quy định”.

Theo hướng dẫn trên, đối với trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu không đủ điều kiện để được khấu trừ/hoàn thuế thì số thuế đầu vào liên quan đến số hàng hóa đã xuất khẩu được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế. Năm 2001 doanh nghiệp có bỏ sót chưa đưa vào chi phí số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ/hoàn thuế thì về nguyên tắc sẽ được điều chỉnh vào Tờ khai thuế GTGT của các năm sau căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn hợp pháp và được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh để tính giảm thu nhập chịu thuế. Đề nghị Cục Thuế xác định lỗi của việc bỏ sót chi phí khi tính thuế năm 2001 đối với trường hợp của doanh nghiệp để xử lý cho phù hợp.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2954/TCT-PCCS ngày 26/8/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định số ngày chậm nộp quyết toán thuế bị xử phạt hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản