124593

Công văn 3661/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng dịch vụ vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124593
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3661/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng dịch vụ vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3661/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3661/CT-TTHT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3661/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế GTGT đối với hoa hồng dịch vụ vận tải quốc tế

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hapag – Lloyd (Việt Nam)
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Lầu 16, Toà nhà Vincom Center Buiding, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0303851867

Trả lời văn bản ngày 21/03/2011 của Công ty về chính sách thuế GTGT đối với hoa hồng dịch vụ vận tải quốc tế (theo phiếu chuyển số 176/PC-TCT ngày 31/03/2011 của Tổng cục Thuế), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009)

- Căn cứ Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009)

- Căn cứ công văn số 10587/BTC-TCT ngày 24/07/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm quy định “Người nộp thuế là đại lý bán vé của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai doanh thu dịch vụ nhận bán đại lý và không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng. Trường hợp trước ngày ban hành công văn này, người nộp thuế đã kê khai nộp thuế GTGT khác với hướng dẫn trên thì được kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định”

- Căn cứ Công văn số 4058/TCT-CS ngày 11/10/2010 của Tổng Cục thuế hướng dẫn thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý cho Hãng vận tải nước ngoài:

“Trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý của hãng tàu nước ngoài và được hưởng hoa hồng thì chính sách thuế áp dụng như sau:

- Khoản hoa hồng đại lý được hưởng từ việc bán các gói cước vận tải biển quốc tế từ các cảng trên thế giới về Việt Nam (và ngược lại) theo đúng giá qui định của hãng vận tải biển nước ngoài và thu hộ cho hãng tàu biển nước ngoài khoản tiền cước vận tải biển quốc tế mà đại lý trực tiếp bán được không phải khai thuế GTGT.

- Khoản hoa hồng đại lý thu hộ các khoản phí khác như phí THC, phí lưu kho, phí lưu bãi tại Việt Nam hoặc thu hộ các khoản tiền khác theo yêu cầu của các hãng tàu biển nước ngoài trong phạm vi hoạt động đại ]ý thì khoản hoa hồng nhận được cho hoạt động thu hộ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định”

Trường hợp theo trình bày, Công ty ký hợp đồng đại lý vận tải với Hãng tàu container đường biển Hapag – Lloyd AG, được hưởng hoa hồng tính gộp trên đầu container hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên khoản cước phí của từng lô hàng đối với các công việc của một đại lý như: “Giám sát toàn bộ các hoạt động của Hãng tàu Hapag – Lloyd AG trên lãnh thổ Việt Nam; Tiến hành các hoạt động tiếp thị và bán dịch vụ vận tải quốc tế của Hãng tàu theo đúng giá cước quy định của Hãng tàu; Tiếp nhận các lô hàng để vận chuyển và phát hành vận đơn của Hãng tàu; Thu xếp việc xếp dỡ, vận chuyển và lưu bãi hàng của Hãng tàu tại Việt Nam và cập nhật các thông tin liên quan vào hệ thống dữ liệu theo hướng dẫn của Hãng tàu; Giao hàng nhập khẩu cho người nhận; Lập bản kê cước phí và thu hộ Hãng tàu các khoản cước phí vận tải phát sinh theo đúng biểu cước cũng như chỉ dẫn của Hãng tàu; Thanh toán các khoản chi phí của Hãng tàu cho các Công ty cung cấp dịch vụ tại Việt Nam; Hạch toán, kết toán các khoản thu hộ và chi hộ theo chỉ dẫn của Hãng tàu; Làm các thủ tục cho tàu biển của Hãng tàu ra, vào cảng Việt Nam” thì Công ty phải hạch toán riêng doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ việc bán các gói cước vận tải biển quốc tế theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng để không phải kê khai thuế GTGT và hạch toán riêng doanh thu các khoản hoa hồng đại lý Công ty được hưởng do thực hiện các công việc còn lại để lập hoá đơn GTGT kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được doanh thu hoa hồng của từng hoạt động thì toàn bộ doanh thu hoa hồng nhận được Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế (Vụ chính sách)
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: HC, TTHT
593 – 5130 (08/04/2011) vdhien

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản