108520

Công văn 3653/TCHQ-GSQL về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Tổng cục Hải quan ban hành

108520
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3653/TCHQ-GSQL về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3653/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3653/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/07/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3653/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 586/HQTN-NV ngày 23/6/2010 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 37/2009/TT-BCT ngày 15/12/2009 của Bộ Công Thương là văn bản quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 đối với các mặt hàng thuộc danh Mục hàng hóa quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính.

2. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô và thóc, gạo các loại có xuất xứ Campuchia, để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 30/01/2008 của Bộ Tài chính, ngoài việc đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC nêu trên, còn phải nằm trong định lượng và tuân thủ các quy định khác của Bộ Công Thương về hàng hóa có xuất xứ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

3. Đối với lô hàng thuốc lá nguyên liệu của Tổng công ty Khánh Việt nêu tại công văn số 586/HQTN-NV trên đây:

Hàng hóa có xuất xứ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% được Bộ Công Thương công bố tại Quyết định số 11/2007/QĐ- BCT ngày 21/12/2007 chưa có văn bản gia hạn, vì vậy chỉ thực hiện trong năm 2009;

Hạn ngạch thuế quan năm 1010 đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia, Bộ Công Thương chưa công bố,

Vì vậy, lô hàng này không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC. ngày 30/01/2008 của Bộ Tài chính;

Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện trừ lùi theo đúng quy định vào giấy phép hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2010 đối với thuốc lá nguyên liệu (mã HS là 2401) do Bộ Công Thương cấp cho Tổng công ty này; áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm hướng dẫn tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản