124305

Công văn 3628/NHNN-CSTT về huy động vốn của Ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

124305
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3628/NHNN-CSTT về huy động vốn của Ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 3628/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 09/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3628/NHNN-CSTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 09/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3628/NHNN-CSTT
V/v huy động vốn của các NHTM

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tại công văn số 164/NHNN-TGI1 ngày 25/4/2011 về việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng hình thức huy động vốn theo lãi suất bậc thang: Tại Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn. Theo đó, việc NHTM quy định lãi suất huy động theo hình thức gửi và rút tiền bậc thang như nội dung công văn số 164/NHNN-TGI1 là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-NHNN.

2. Về việc các NHTM quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND (14%/năm) đối với các kỳ hạn 01 ngày, 02 ngày, 03 ngày …: Tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam tối đa là 14%/năm, bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức. Theo đó, việc ấn định mức lãi suất huy động vốn đối với các kỳ hạn cụ thể do NHTM xem xét quyết định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường, phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN.

3. Về việc các NHTM huy động vốn dưới hình thức nhận vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân để cho vay: Các NHTM được thực hiện nghiệp vụ ủy thác và nhận ủy thác để cho vay theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Quy định ủy thác và nhận ủy thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 742/2002/QĐ-NHNN ngày 17/7/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; theo đó, ủy thác cho vay là việc bên ủy thác giao vốn cho NHTM thông qua hợp đồng ủy thác để trực tiếp cho vay, thu nợ đối với khách hàng, bên ủy thác trả phí cho bên NHTM và thu lãi tiền vay từ khách hàng vay. Vì vậy, việc các NHTM huy động vốn dưới hình thức nhận vốn ủy thác là không đúng pháp luật.

4. Về việc các NHTM áp dụng mức lãi suất huy động vốn và có các chương trình khuyến mại: Chi nhánh yêu cầu các NHTM trên địa bàn tỉnh giải trình cụ thể việc áp dụng lãi suất huy động vốn cộng (+) với khoản chi khuyến mại theo mức lãi suất phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN (14%/năm). Nếu các NHTM chưa giải trình được hoặc việc giải trình cho thấy lãi suất huy động vốn thực tế vượt quá mức lãi suất tối đa quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN thì Chi nhánh yêu cầu các NHTM không được thực hiện chương trình huy động vốn có khuyến mại./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản