3495

Công văn số 3598/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình hoàn thuế

3495
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3598/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình hoàn thuế

Số hiệu: 3598/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3598/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3598/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

 

  Kính gửi: -

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội
(Km 12-Q132-Phủ Diễn-Từ Liên-HN)
 - Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 873/CV-GĐ ngày 9/8/2005 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội về vướng mắc trong quá trình hoàn thuế 04 tổ bơm chìm xiên tạm nhập tại Hải quan Lạng Sơn đã tái xuất sang Lào tại Hải quan Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp 04 tổ máy bơm chìm xiên tạm nhập tại Hải quan Lạng Sơn đã tái xuất sang Lào tại Hải quan Hà Tĩnh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội thuộc đối tượng được xét hoàn thuế (nếu đã nộp) theo Điểm 1.7 Mục I Phần E Thông tư 87/2005/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

- 04 tổ máy bơm chìm xiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội thuộc dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị bơm và thiết bị điện thuộc Dự án thủy lợi Đông Phô Sy – Lào” nằm trong khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào. Vì vậy khi xét hoàn thuế nhập khẩu 04 tổ máy bơm chìm xiên tạm nhập – tái xuất trên đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn không yêu cầu Công ty cung cấp hợp đồng mua bán và chứng từ thanh toán giữa Công ty và Lào mà thay thế bằng hợp đồng giữa Công ty và Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi (CPO) - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, chứng từ thanh toán của CPO cho Công ty về lô hàng xuất khẩu (nếu đã thanh toán) hoặc văn bản xác nhận về việc sẽ thanh toán của CPO cho Công ty về lô hàng xuất khẩu (nếu chưa thanh toán).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội, Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2),KTTT (3)

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản