4662

Công văn số 3583/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ QLLĐ ở các nước Đông Âu và LX đã về nước

4662
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3583/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ QLLĐ ở các nước Đông Âu và LX đã về nước

Số hiệu: 3583/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3583/LĐTBXH-BHXH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3583/LĐTBXH-BHXH
V/v: giải quyết chế độ BHXH đối với
cán bộ QLLĐ ở các nước Đông Âu và
LX (cũ) đã về nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện nay có một số đối tượng trước đây đã được tuyển chọn và cử đi quản lý lao động ở các nước Đông Âu và LX (cũ) theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 322/LĐ-QĐ ngày 29/12/1982 của Bộ Lao động (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã hoàn thành nhiệm vụ và về nước đúng thời hạn quy định. Khi về nước số đối tượng này không có quyết định tiếp nhận trở lại đơn vị cũ tại thời điểm đã cử đi (Cục Hợp tác quốc tế về lao động nay là Cục Quản lý lao động ngoài nước) vì vậy chưa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo đề nghị của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý giải quyết để các đối tượng thuộc diện nêu trên được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành nếu có đủ hồ sơ gốc, có Quyết định cử đi làm việc ở nước ngoài, có giấy chứng nhận thời gian làm việc ở nước ngoài của Ban Quản lý lao động kèm theo công văn của Cục Quản lý lao động ngoài nước xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận giải quyết chế độ cho người lao động thuộc đối tượng nói trên khi có đủ hồ sơ và đề nghị của Cục Quản lý lao động ngoài nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLLĐNN;
- Lưu: VP, TCCB, BHXH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản