9641

Công văn số 3576/UB-TCCQ của UBND TP. Đà Nẵng về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

9641
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3576/UB-TCCQ của UBND TP. Đà Nẵng về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Số hiệu: 3576/UB-TCCQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành: 14/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3576/UB-TCCQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành: 14/12/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3576/UB-TCCQ
V/v: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2001

 

Kính gửi:

  - Giám đốc các sở, ban, ngành
  - Chủ tịch UBND các quận, huyện

 

Trong những năm vừa qua, thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố; các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện đã có nhiều cố gắng chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và tin học, góp phần nâng cao trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc chọn cử cán bộ đi học nhìn chung đúng quy trình và trên cơ sở có quy hoạch; việc giải quyết các chế độ trợ cấp đi học đối với cán bộ, công chức thực hiện đúng theo quy định.

Tuy nhiên, công việc nầy vẫn còn một số tồn tại, cụ thể là : Một số đơn vị , địa phương chưa căn cứ vào kết quả quy hoạch để có kế hoạch chọn cử cán bộ đi đào tạo một cách thiết thực, đúng đối tượng; vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức tự đi học trong giờ hành chính, có tình trạng học để đối phó, chạy theo bằng cấp, chất lượng và hiệu quả đào tạo chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế nói trên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao, từ nay trở đi, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện việc cử cán bộ, công chức đi học như sau :

1. Đối với cán bộ, công chức tuổi đời còn trẻ, có khả năng phát triển tốt, nằm trong diện quy hoạch cán bộ kế cận, dự nguồn các chức danh chủ chốt của đơn vị thì đề nghị cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài thành phố.

2. Ngoài việc cử đi đào tạo tập trung, chính quy; trên cơ sở quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo hàng năm; các ngành, các địa phương chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức tại chức và chỉ được học tập ngoài giờ hành chính; nếu trong tuần cần thiết phải học thêm 01 ngày trong giờ hành chính thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

3. Đối tượng cán bộ, công chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999 và Chỉ thị số 13/1998/CT-UB ngày 16 tháng 5 năm 1998 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, công chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với chức danh, ngạch, bậc công chức và theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác của cán bộ, công chức đang đảm nhận. Không cử cán bộ, công chức đi đào tạo theo kiểu bình quân, đại trà mà phải hướng đến hiệu quả công tác; nội dung, chương trình đào tạo phải thiết thực, đảm bảo chất lượng.

4. Trong tháng 10 hàng năm, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị mình (thông qua Ban Tổ chức chính quyền thành phố). Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (kể cả kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành) gồm : Danh sách cán bộ, công chức đề nghị cử đi đào tạo trong năm, đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, địa điểm học, cơ sở đào tạo.

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải trên cơ sở bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, đào tạo theo quy hoạch; không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ, công tác của cơ quan, đơn vị.

5. Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố căn cứ vào danh sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nội dung chương trình đào tạo được UBND thành phố phê duyệt để thông báo cử cán bộ, công chức đi học; phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá thực hiện các chế độ trợ cấp đi học đúng theo quy định. Đối với cán bộ, công chức giữ các chức danh Trưởng phòng các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện (tương đương) trở lên và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố cử đi học phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố; sau khi được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý thì mới được cử đi học.

Vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc cử cán bộ, công chức đi học nhằm đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngày đạt kết quả tốt hơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TCTU;
- Sở TC-VG;
- Lưu VP HĐND&UBND TP. TCCQ.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Nguyễn Bá Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản