491286

Công văn 3572/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Công điện 21/CĐ-UBND do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành

491286
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3572/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Công điện 21/CĐ-UBND do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3572/SGDĐT-CTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phạm Xuân Tiến
Ngày ban hành: 15/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3572/SGDĐT-CTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Phạm Xuân Tiến
Ngày ban hành: 15/10/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3572/SGDĐT-CTTT
V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;
- Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non.

Thực hiện Công điện s 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

S Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố và các biện pháp phòng, chống dịch theo tiêu chí, hướng dn, quy định của Trung ương, Thành phố, đồng thời chú ý một số điểm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc dạy và học bng hình thức trực tuyến bảo đảm phù hợp, hiệu quả theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

2. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đ sn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương đ hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có phương án chuẩn bị tổ chức tiêm vắc-xin cho học sinh trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vắc-xin của cơ quan y tế.

3. Tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Thông qua số liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình học trực tuyến tại gia đình.

4. Thống nhất trong toàn đơn vị nếu có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó th và các yếu tố dịch tễ khác thì thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

5. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo các nội dung tại Công văn số 3330/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đầy đủ các nội dung trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND TP;
- Sở Y t
ế HN;
- UBND các Q, H, TX;
- Ban Giám đốc Sở;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản