4871

Công văn số 3572/LĐTBXH-TL về việc điều chỉnh quy chế trả lương trong doanh nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

4871
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3572/LĐTBXH-TL về việc điều chỉnh quy chế trả lương trong doanh nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3572/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3572/LĐTBXH-TL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3572/LĐTBXH-TL
V/v: Điều chỉnh qui chế trả lương trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 1683/XD-CV-HĐQT ngày 18/10/2005 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định của Bộ Luật lao động, Luật doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1998 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ nay được thay thế bằng Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định quản lí lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương thì việc trả lương cho người lao động thuộc trách nhiệm của Giám đốc doanh nghiệp theo qui chế trả lương do doanh nghiệp xây dựng và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện. Qui chế trả lương phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng qui chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp và phải phổ biến đến từng người lao động.

Việc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam dự kiến điều chỉnh, bổ sung qui chế trả lương cho phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình và mặt bằng tiền lương theo các qui định của chế độ tiền mới năm 2004 là cần thiết nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

Đề nghị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(2)

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản