Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3569/TCT-DNK
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần cơ khí GTVT Đồng Nai
(Đ/C: 24 Đường A2, Kcn Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai)

Về nội dung câu hỏi của công ty Cổ phần cơ khí GTVT Đồng Nai nêu tại hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Xin hỏi DN có được đăng ký giá bán xe ôtô là giá sàn không?

Thực tế hoạt động kinh doanh nếu cơ quan thuế yêu cầu đăng ký giá bán xe ôtô đã qua sử dụng là giá bán và bán đúng với giá đã đăng ký thì sẽ rất khó cho DN vì nếu khách hàng mua xe nhập khẩu có yêu cầu DN trang bị và sửa chữa như thay mới lốp xe, đóng mới thùng…

(Giá sàn = giá nhập khẩu + thuế + chi phí + lãi)

(chất lượng xe ôtô nhập khẩu đã qua sử dụng mỗi chiếc khác nhau vì thế giá sẽ có thay đổi).

- Khi bán xe cao hơn giá đăng ký thì không sao nhưng nếu DN bán xe thấp hơn giá đăng ký thì sẽ bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN

Trong khi đó giá bán lẻ sẽ khác với giá bán sỉ

Giá bán theo đơn đặt hàng sẽ khác với giá bán thanh toán chậm

Vì thế theo chúng tôi cho phép doanh nghiệp đăng ký giá bán các loại xe ôtô đã qua sử dụng là giá sàn là phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho dn hoạt động.

Trả lời:

Thời gian qua, các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thường trốn thuế bằng cách ghi hóa đơn thấp hơn giá thực tế thu tiền của khách hàng. để chấn chỉnh tình trạng này, ngày 18/3/2002 thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 về chống thất thu thuế GTGT, thuế TNDN qua giá trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, Bộ Tài Chính ban hành Thông Tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định trên. theo hướng dẫn tại Thông Tư này cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán không đúng giá thực tế bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá tính lệ phí trước bạ.

Để khuyến khích cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tại Điểm 2c, Mục I Thông Tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của bộ tài chính đã hướng dẫn doanh nghiệp được thực hiện niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nếu giá niêm yết phù hợp với giá tính lệ phí trước bạ, hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tối đa là 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của một số địa phương chưa sát với thực tế, để khắc phục việc này Tổng Cục Thuế đã có Công Văn số 1561TCT/DNK ngày 25/5/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trung ương hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nếu thấy giá tính lệ phí trước bạ không phù hợp với giá thực tế trên thị trường thì gửi thông báo giá bán cho cơ quan thuế địa phương tham khảo để điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ. trong thời gian cơ quan thuế xem xét điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ, cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá bán xe ôtô đã thông báo với cơ quan thuế và bán theo giá niêm yết thì được chấp nhận kê khai thuế theo giá niêm yết.

Tổng Cục Thuế trả lời để công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chính sách thuế-BTC;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản