8981

Công văn số 356/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm và thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

8981
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 356/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm và thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Số hiệu: 356/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 356/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 356/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH FUJIKIN Việt Nam

 

Trả lời công văn ngày 8/12/2005 của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam về việc ưu đãi miễn, giảm và thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính:

Doanh nghiệp sản xuất thực hiện trong Khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 7 năm tiếp theo;

Doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất (không phân biệt trong hay ngoài Khu chế xuất, được miễn thuế TNDN 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 7 năm tiếp theo.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Fujikin Việt Nam được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 34/GP-KCN-HN ngày 02/7/2002, nếu đáp ứng được điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm (doanh nghiệp Chế xuất) theo quy định tại Giấy phép Đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án. Đồng thời Công ty đang còn trong thời kỳ ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Giấy phép thì được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm cho thời gian còn lại theo quy định trên đây áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất.

Trong trường hợp, nếu không đáp ứng được điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm thì áp dụng thuế suất ưu đãi 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 và Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ và giấy phép đầu tư số 124/GP-KCN-BD ngày 17/9/2001. Đồng thời Công ty đang còn trong thời kỳ ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Giấy phép thì được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm cho thời gian còn lại theo quy định trên đây áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất thực hiện trong Khu công nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Fujikin Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản