Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 354/TTg-XDPL của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006

Số hiệu: 354/TTg-XDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2006 Số công báo: 7-8
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 354/TTg-XDPL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2006
Số công báo: 7-8
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/TTG-XDPL
V/v: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

Thực hiện Nghị quyết số 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 của Quốc hội và Nghị quyết số 987/2006/NQ-UBTVQH ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Trưởng Ban soạn thảo chủ trì và trực tiếp chỉ đạo soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh phải là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ phân công. Ý kiến và quan điểm của Trưởng Ban soạn thảo khi được Thủ tướng ủy quyền thay mặt Chính phủ báo cáo các dự án luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải thống nhất với nội dung Tờ trình của Chính phủ; trường hợp có ý kiến khác phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong quá trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, nếu có thay đổi nội dung, Trưởng ban soạn thảo phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua luật, pháp lệnh, Trưởng ban soạn thảo phải báo cáo Thủ tướng những nội dung mới của luật, pháp lệnh so với dự thảo mà Chính phủ đã trình.

3. Ban soạn thảo luật, pháp lệnh nghiên cứu quy định đầy đủ, cụ thể nội dung điều chỉnh ngay trong luật, pháp lệnh; hạn chế tình trạng luật khung dành nhiều điều khoản phải quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; trường hợp không thể quy định đầy đủ, cụ thể trong dự thảo luật, pháp lệnh thì nêu rõ những điều, khoản nào phải quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

4. Đối với các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002 - 2007), Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì soạn thảo ra quyết định thành lập Ban soạn thảo. Ban soạn thảo đã được thành lập cần khẩn trương triển khai hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ.

5. Một số thành viên có liên quan trong Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh phải đồng thời tham gia Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Khi trình dự án luật, pháp lệnh, Ban soạn thảo phải trình kèm theo dự thạo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

6. Các cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, cơ quan thẩm định, thẩm tra cần phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc lập tiến độ và cải tiến quy trình xây dựng, pháp lệnh để nâng cao chất lượng và bảo đảm đúng tiến độ các dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7. Về dự án Luật Đầu tư xây dựng cơ bản, trên cơ sở Luật Đầu tư, Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua, yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2006 về việc trình dự án luật trên trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002 - 2007)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác lập pháp (UBTVQH);
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,  Công báo;
- Lưu: Văn thư, XDPL (5b) Hòa (240 bản)

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản