124907

Công văn 3484/VPCP-KGVX về dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

124907
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3484/VPCP-KGVX về dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3484/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3484/VPCP-KGVX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3484/VPCP-KGVX
V/v Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 2378/UBND-XDCB ngày 9 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1793/BKHĐT-LĐVX ngày 25 tháng 3 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 440/BTC-ĐT ngày 12 tháng 1 năm 2011), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1027/BVHTTDL-KHTC ngày 6 tháng 4 năm 2011) về việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ động rà soát, lựa chọn xác định các hạng mục, công trình; tập trung chỉ đạo và ưu tiên vốn đầu tư từ các nguồn do tỉnh quản lý để thực hiện các công trình trực tiếp liên quan đến lễ kỷ niệm; các hạng mục còn lại thực hiện giai đoạn sau. Đối với các hạng mục quan trọng và liên quan trực tiếp đến kỷ niệm, nhưng không đủ vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ vốn.

2. Vì dự án có tổng vốn khá lớn, thời gian không còn nhiều, đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các công trình, hạng mục đặc thù. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu các gói thầu cụ thể thuộc dự án, trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản