326980

Công văn 3450/BHXH-TT năm 2016 về chấp hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

326980
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3450/BHXH-TT năm 2016 về chấp hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3450/BHXH-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3450/BHXH-TT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 08/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3450/BHXH-TT
V/v chấp hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 26/11/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-BHXH về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện Quy chế này. Tuy nhiên, thời gian qua một số cán bộ trong Ngành do chưa nắm vng những quy định của Ngành trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nên gần đây đã xuất hiện việc một vài t báo đăng tải các bài viết có nội dung phản ánh về một số hoạt động Ngành chưa thật khách quan, phiến diện và thiếu kiểm chng. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.

Đ hạn chế hiện tượng nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu Th trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chấp hành nghiêm Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ngày 26/11/2015 của BHXH Việt Nam và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các thông tin do đơn vị mình cung cp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (đ
b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, TT
.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản