Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3432/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương đối với công nhân
nhân viên, viên chức quản lý khai thác hầm đường bộ đèo Hải vân.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải

Trả lời công văn số 3265/GTVT-TCCB ngày 01/6/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5448/VPCP-VX ngày 23/9/2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý khai thác và vận hành các thiết bị kỹ thuật của hầm đường bộ đèo Hải vân (không bao gồm công nhân, viên chức thu phí giao thông) được áp dụng chế độ sau đây:

a) Áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 2 lần qui định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong công ty nhà nước để tính chi phí tiền lương nhưng phải bảo đảm các điều kiện:

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Duy trì hầm đường bộ hoạt động bình thường và bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố, tai nạn giao thông trong hầm.

Mức lương tối thiểu áp dụng từ 01/01/2005 đến 30/9/2005 là 290.000 đồng/tháng, từ 01/10/2005 trở đi là 350.000 đồng/tháng.

b) Áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 2 - hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Áp dụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư 15/1999/TT-LĐTBXH ngày 22/9/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân viên chức làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Mức ăn giữa ca theo ngày công chế độ trong tháng không vượt quá mức lương tối thiểu chung từ 1/10/2005 được quy định là 350.000 đồng/tháng.

d) Chế độ thưởng an toàn thực hiện theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định trên.

2/ Các chế độ quy định tại điểm 1 nêu trên được hạch toán vào chi phí quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

3/ Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn để đơn vị thực hiện theo đúng chế độ tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Cục đường bộ Việt Nam;
- Lưu VP, Vụ TL-TC.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản