Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 342/KL-THTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý văn bản

Số hiệu: 342/KL-THTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 342/KL-THTL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/KL-THTL
V/v quản lý vãn bản

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2002 

Kính Gửi: Văn Phòng, Các Phòng Nghiệp Vụ Của Cục

Cãn cứ Quyết định số 28/2002/QÐ-BNN ngày 18/4/2002 của Bộ truởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN 6909 và các chuẩn công nghệ thông tin liên quan trong toàn bộ các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện chủ trương quản lý công vãn đi, đến của Cục, dề nghị Vãn phòng, các Phòng nghiệp vụ của Cục thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bắt đầu từ ngày 1/6/2002 toàn bộ Vãn phòng Cục sử dụng chuẩn tiếng Việt TCVN 6909 để xử lý vãn bản. Tổ Tin học-Tư liệu có trách nhiệm cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm Vietkey và mã Unicode cho các Phòng ban của Cục.

2. Từ nay trở đi tất cả các vãn bản điều hành của Cục được đặt trên Website tại mục "Vãn bản điều hành của CKL", các vãn bản quy phạm pháp luật có liên qua đến Kiểm lâm được đặt trên Website tại mục "Vãn bản QPPL liên quan tới KL".

3. Khi tham muu cho Cục hoặc Bộ ban hành vãn bản quản lý, phải có trách nhiệm gửi tệp tin của vãn bản đã được ban hành tới Tổ Tin học-Tư liệu để đưa vào Website.

4. Thống kê các vãn bản quy phạm pháp luật từ nãm 2000 đến nay do bộ phận mình thảo và gửi về Tổ Tin học-Tư liệu để đưa lên Website (số vãn bản, ngày ban hành, trích yếu nội dung).

5. Các số liệu mang tính thời sự như cháy rừng, chống người thi hành công vụ, ... thì phòng nghiệp vụ theo dõi vấn đề đó có trách nhiệm phối hợp vơi Tổ Tin học-Tư liệu thiết kế và đưa lên Website.

Giao cho Tổ Tin học-Tư liệ tổ chứcc thực hiện; Phòng Tổ chức cán bộ và Tuyên truyền theo dõi để phục vụ việc bình bầu đơn vị lao động giỏi cuối nãm.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Cục (b/c)
- Luu VT,TH

KT CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM
PHÓ CỤC TRUỞNG 
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản