Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3388/TCT-PCCS
V/v: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, một số Cục Thuế tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, kế toán và thời hiệu áp dụng Công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Tổng cục Thuế giải thích rõ những vấn đề còn vướng mắc các Cục Thuế hỏi như sau:

1) Việc ấn định thuế phải nộp đối với trường hợp vi phạm hành chính về kế toán:

Công văn số 4409 TCT/TTr ngày 04/10/2000 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán được ban hành dựa vào các quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Pháp lệnh kế toán và thống kê.

Đến ngày 04/11/2004 Chính phủ căn cứ Luật kế toán ban Nghị định số 185/2004/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, không quy định thẩm quyền của cơ quan thuế về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Trong khi chưa có quy định khác, ngày 13/6/2005 Tổng cục Thuế có Công văn số 1809 TCT/PCCS trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cơ quan thuế không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Trường hợp, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai, không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì cơ quan thuế có quyền ấn định số thuế phải nộp, xử phạt vi phạm hành chính về thuế để thu đủ tiền thuế, tiền phạt theo quy định của pháp luật về thuế hoặc lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán để xử phạt theo quy định.

2) Về việc áp dụng nội dung Công văn số 8585/BTC-TCT:

Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế đã được hướng dẫn tại Mục IV, Phần B Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 hướng dẫn rõ cách xác định hành vi trốn thuế làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính và được áp dụng cho các trường hợp vi phạm về kê khai thuế, ghi sổ kế toán không đúng quy định làm giảm số thuế phải nộp bị phát hiện từ ngày ban hành Công văn số 8585/BTC-TCT trở đi.

Các trường hợp vi phạm bị phát hiện trước ngày ban hành Công văn số 8585/BTC-TCT nhưng chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đối tượng thực hiện khiếu nại theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì vẫn được xem xét, xử lý theo nội dung Công văn số 8585/BTC-TCT nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản