8958

Công văn số 337/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

8958
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 337/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 337/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 337/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 337/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu
26 Đặng Dung - Hà Nội

 

Trả lời công văn số 06 HT/VAT ngày 29/8/2005 của Công ty hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng: điểm 1d Mục III Phần B, điểm 7 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế phải là cơ sở kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu, có lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đáp ứng đủ các thủ tục, điều kiện về Hợp đồng, Tờ khai hải quan, Hóa đơn GTGT nhưng riêng tiền thanh toán của phía nước ngoài thanh toán được chuyển một phần vào tài khoản của Doanh nghiệp và phần còn lại được chuyển vào tài khoản của một cá nhân có cùng địa chỉ của Công ty thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với số tiền thanh toán của phía nước ngoài vào tài khoản của doanh nghiệp. Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu còn lại sẽ không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT mà được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Quy định phải có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng là để các cơ sở kinh doanh khi thực hiện thanh toán các khoản mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định phải thanh toán qua ngân hàng thông qua tài khoản này của cơ sở kinh doanh mở tại ngân hàng, số hiệu các tài khoản này phải được thông báo cho cơ quan thuế biết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản