363131

Công văn 337/CCN-CSVB năm 2017 hướng dẫn việc ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do Cục Con nuôi ban hành

363131
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 337/CCN-CSVB năm 2017 hướng dẫn việc ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do Cục Con nuôi ban hành

Số hiệu: 337/CCN-CSVB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Đang cập nhật Người ký: Nguyễn Thị Hảo
Ngày ban hành: 06/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 337/CCN-CSVB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Đang cập nhật
Người ký: Nguyễn Thị Hảo
Ngày ban hành: 06/07/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CON NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 337/CCN-CSVB
V/v hướng dn việc ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan thẩm quyền của nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây, một số địa phương đề nghị Cục Con nuôi hướng dẫn ghi vào S hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do chưa rõ đối tượng, điều kiện ghi vào S hộ tịch. Đ tháo gỡ khó khăn của các địa phương, Cục Con nuôi hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Luật nuôi con nuôikhoản 1 Điều 30 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, trường hợp cơ quan có thm quyền của nước ngoài đã có quyết định hợp pháp cho phép công dân Việt Nam thường trú trong nước nhận trẻ em Việt Nam thường trú nước ngoài hoặc trẻ em nước ngoài làm con nuôi thì thuộc đối tượng được ghi vào Sổ hộ tịch nếu không vi phạm quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi. Thẩm quyền, thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã có quyết định cho phép người nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam dang cư trú nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam đang cư trú trong nước hoặc nước ngoài làm con nuôi thì khi nhận được yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ để báo cáo Cục Con nuôi xem xét, hướng dẫn.

Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, Phòng CSVB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hảo

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản