10099

Công văn số 3366/BTC-TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí môi giới XKLĐ cho thị trường A-rập-xê-ut

10099
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3366/BTC-TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí môi giới XKLĐ cho thị trường A-rập-xê-ut

Số hiệu: 3366/BTC-TCĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Xuân Hiếu
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3366/BTC-TCĐN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Xuân Hiếu
Ngày ban hành: 15/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3366/BTC-TCĐN
V/v: Quy định mức phí môi giới XKLĐ cho thị trường A-rập-xê-ut

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Bộ Lao động thương binh và xã hội

 

Căn cứ đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 757/BLĐTBXH-QLLĐN ngày 10/3/2006), về mức phí môi giới xuất khẩu lao động cho thị trường A-rập-xê-ut, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu lao động và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam sớm đưa lao động vào thị trường A-rập-xê-ut, trong khi chờ ban hành văn bản quy định chung về mức phí môi giới trong xuất khẩu lao động, Bộ Tài chính tạm thời quy định mức phí môi giới xuất khẩu lao động đối với thị trường A-rập-xê-ut trên nguyên tắc:

1. Mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại thị trường A-rập-xê-ut đối với mỗi người lao động, trên nguyên tắc không vượt quá 01 tháng lương cơ bản/một năm làm việc và không vượt quá 02 tháng lương cơ bản/hợp đồng (không bao gồm loại hình lao động giúp việc gia đình). Phí môi giới không áp dụng đối với các trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký tiếp hợp đồng mới;

2. Phí môi giới phải được ghi trong hợp đồng cung ứng lao động, do doanh nghiệp chi trả cho Hội đồng tuyển dụng quốc gia A-rập-xê-ut (SANACOM) là khoản thu hộ, chi hộ của doanh nghiệp không phải nộp thuế;

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm cấp biên lai thu tiền (phí môi giới) cho người lao động; có chứng từ (receipt) chuyển tiền cho SANACOM theo hợp đồng cung ứng lao động và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành;

4. Văn bản này sẽ tự hết hiệu lực khi Thông tư Liên tịch về phí môi giới có hiệu lực./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLLĐNN;
- TC thuế; Vụ NSNN; HCSN; KBNN;
- Lưu: VT, Vụ TCĐN (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Vũ Xuân Hiếu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản