368853

Công văn 3314/BVHTTDL-TV năm 2017 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

368853
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3314/BVHTTDL-TV năm 2017 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3314/BVHTTDL-TV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Vũ Dương Thúy Ngà
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3314/BVHTTDL-TV
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Vũ Dương Thúy Ngà
Ngày ban hành: 04/08/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3314/BVHTTDL-TV
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/S Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 3 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi chung là Đề án). Đviệc triển khai Đề án đạt hiệu quả đáp ng các mục tiêu thực hiện được nhiệm vụ đã đặt ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị SVăn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa và Thể thao các tỉnh/ thành tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt.

Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch triển khai Đề án:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cần phải bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Kế hoạch triển khai phải được chi tiết theo các giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mỗi địa phương có thể xác định các chỉ tiêu cụ thể của mình.

- Chỉ đạo các thư viện trên địa bàn tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện Đề án đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cho đến nay mới có 9/63 tỉnh/thành gửi kế hoạch triển khai Đề án (có danh sách gửi kèm). Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa và Thể thao tỉnh/thành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt và gửi về Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), địa chỉ 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Thứ trưng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Thư viện các tnh/thành (để biết và phi hợp);
- Lưu: VT, TV, TĐ. 135.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Vũ Dương Thúy Ngà

 

DANH SÁCH

CÁC TNH GỬI KHOẠCH TRIỂN KHAI Đ ÁN

TT

Tên tỉnh

Nội dung

Ngày nhận

1

Khánh Hòa

KH triển khai

23/5

2

Lâm Đồng

KH triển khai

23/5

3

Phú Yên

KH triển khai

07/6

4

Kon Tum

KH triển khai

08/6

5

Đắc Nông

KH triển khai

15/6

6

Đồng Nai

KH triển khai

15/6

7

Ninh Thuận

KH triển khai

15/6

8

Bình Thuận

KH triển khai

05/7

9

Hà Giang

KH triển khai

18/7

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản