8837

Công văn số 327/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc phương thức hạch toán doanh thu đối với khoản tiền ký cược vỏ bình ga

8837
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 327/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc phương thức hạch toán doanh thu đối với khoản tiền ký cược vỏ bình ga

Số hiệu: 327/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 327/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327/TCT-ĐTNN
V/v: Hạch toán thu tiền ký cược vỏ bình ga

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần GAS PETROLIMEX
Địa chỉ: 775 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

Trả lời văn bản số 004/PGC-CV-KTTC ngày 03/01/2006 của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex hỏi về phương thức hạch toán doanh thu đối với khoản tiền ký cược vỏ bình ga theo hướng dẫn tại công văn số 7640/TC-TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với vỏ bình ga (loại có thu tiền ký cược/ đặt cọc của khách hàng), khi thực hiện phân bổ chi phí hao mòn vỏ bình ga, Công ty phải kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ khoản tiền đặt cọc/ký cược vỏ bình của khách hàng vào doanh thu khi xác định thuế TNDN. Trường hợp trước đây chưa thực hiện kết chuyển thì Công ty tính toán giá trị hao mòn vỏ bình ga lũy kế đến 31/12/2005 và kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ khoản tiền đặt cọc của khách hàng vào doanh thu khi xác định thuế TNDN. Kể từ 01/01/2006 trở đi, khi phân bổ giá trị hao mòn vỏ bình ga phát sinh của từng năm vào chi phí, Công ty phải kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ khoản tiền đặc cọc của khách hàng vào doanh thu khi xác định thuế TNDN.

- Đối với vỏ bình ga (loại đem cho mượn, không thu tiền đặt cọc), Công ty vẫn trích phân bổ giá trị hao mòn nhưng không phải kết chuyển vào doanh thu (vì không thu tiền đặt cọc).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Gas Petrolimex biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản