Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3200/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Thiết bị Công nghiệp Trung sơn.

Trả lời công văn số 230805 ngày 23/8/2005 của Công ty Thiết bị Công nghiệp Trung sơn về khấu trừ thuế đối với các cá nhân làm đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở đại lý bán hàng đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý…”. Tại Điểm 3 công văn số 4575 TC/TCT ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với các cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, vé xổ số, vé máy bay, thẻ điện thoại di động… hưởng hoa hồng thì không phải tính và nộp thuế GTGT đối với doanh thu theo giá ghi trên hóa đơn, vé, thẻ của các dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hồng đại lý. Cơ sở kinh doanh là cá nhân làm đại lý không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán chứng từ thì nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 5% tính trên doanh thu hoa hồng… Các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay vào ngân sách nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các đại lý thuộc đối tượng nộp thuế theo mức ấn định 5%…”.

Tại Điểm 2 công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý quy định: “Các đại lý không có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao… Cá nhân ký hợp đồng đại lý với nhiều cơ sở giao đại lý hoặc cá nhân làm việc tại một nơi nhưng có ký hợp đồng làm thêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 đồng trở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng đại lý bán hàng đúng giá với 1 số cá nhân theo phương thức trực tiếp bán sản phẩm theo đúng giá đến người tiêu dùng thì những trường hợp trước ngày 1/1/2005 Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 5% tính trên hoa hồng được hưởng của cá nhân làm đại lý nộp ngân sách nhà nước; từ ngày 1/1/2005 Công ty có trách nhiệm khấu trừ thu nhập của các cá nhân làm đại lý để nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Ngoài việc khấu trừ thu nhập của các cá nhân làm đại lý theo quy định trên Công ty không còn phải khấu trừ thêm khoản thu nhập nào khác để nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thiết bị Công nghiệp Trung Sơn được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT ,PCCS (2b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản