9583

Công văn số 317/CV-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc xét trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Bính Tuất năm 2006

9583
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 317/CV-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc xét trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Bính Tuất năm 2006

Số hiệu: 317/CV-LĐLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 317/CV-LĐLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 22/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 317/CV-LĐLĐ
V/v: xét trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Bính Tuất năm 2006

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ các Quận, Huyện

Nhằm chăm lo cho công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng vui xuân đón Tết Bính Tuất năm 2006. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các quận, huyện có kế hoạch vận động các doanh nghiệp có điều kiện hỗ trợ kinh phí để chăm lo tết cho công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng ăn tết.

Đối tượng công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn khi xét cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Bản thân thu nhập thấp, phải nuôi dưỡng cha mẹ già yếu hoặc vợ (chồng) không có việc làm, gia đình đông con hoặc bản thân bị ốm đau dài ngày hoặc bị tai nạn lao động nhưng chưa bình phục.

- Đang làm việc ở doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập không ổn định, không có tiền thưởng hoặc có nhưng rất thấp.

Để việc chăm lo cho công nhân viên chức lao động đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời. Đề nghị các LĐLĐ quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho CNLĐ nghèo ở địa phương theo khả năng của đơn vị mình và bằng nguồn vận động do các doanh nghiệp hỗ trợ; trường hợp đã tìm mọi biện pháp, nhưng vẫn không giải quyết được thì lập danh sách (theo mẫu) và gởi về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Thi đua - Chính sách, kèm theo đĩa mềm) chậm nhất ngày 15/01/2006 để LĐLĐ Thành phố xét chọn và tổ chức đi thăm trực tiếp.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TT LĐLĐTP (để báo cáo)- Lưu: TĐCS-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

DANH SÁCH

 CNLĐ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐỀ NGHỊ LĐLĐ-TP THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT BÍNH TUẤT NĂM 2006

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ nơi cư trú

Đơn vị công tác

Thu nhập bình quân/tháng

Mức thưởng năm 2006

Hoàn cảnh gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đề nghị ghi cụ thể hoàn cảnh gia đình CNLĐ (không ghi chung chung)
- Xếp theo thứ tự ưu tiên.

TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ
(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản