9584

Công văn số 316/LĐLĐ-TĐCS của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc giám sát trả lương, trả thưởng cho công nhân lao động vào dịp Tết Nguyên đán năm 2006

9584
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 316/LĐLĐ-TĐCS của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc giám sát trả lương, trả thưởng cho công nhân lao động vào dịp Tết Nguyên đán năm 2006

Số hiệu: 316/LĐLĐ-TĐCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 316/LĐLĐ-TĐCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 22/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316/LĐLĐ-TĐCS
V/v: Giám sát trả lương, trả thưởng cho công nhân lao động vào dịp Tết Nguyên đán năm 2006

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

 - LĐLĐ các quận, huyện 
 - Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty 
 - Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc

 

Nhằm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) đang làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời để giám sát việc trả lượng, trả thưởng cho CNVC-LĐ vào dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006 đảm bảo người lao động an tâm làm việc và ngăn ngừa các cuộc tranh chấp lao động có thể xảy ra, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện một số công việc sau:

1/ Các công đoàn cấp trên cơ sở có kế hoạch chỉ đạo cho công đoàn cơ sở trực thuộc nắm chắc tình hình quỹ tiền lương, tiền thưởng để tham gia với người sử dụng lao động có kế hoạch trả lương, trả thưởng đầy đủ, kịp thời cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp vào dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006; Đồng thời tham gia với người sử dụng lao động xây dựng Quy chế thưởng theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

- Thông báo kế hoạch và thời gian chi trả lương, thưởng để người lao động an tâm phấn khởi, đồng thời giám sát việc trả lương, trả thưởng trong các doanh nghiệp thuộc cấp mình quản lý.

- Đối với các doanh nghiệp do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc kinh doanh không hiệu quả thì các cấp công đoàn cần chủ động bàn với người sử dụng lao động tìm mọi biện pháp nhằm tạo nguồn để việc trả lượng, trả thưởng đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

2/ Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán các cấp công đoàn phải cử cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát việc trả lương, thưởng cho người lao động. Nếu có xảy ra tranh chấp thì Liên đoàn Lao động quận, huyện phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để tham gia giải quyết kịp thời, không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc cấp nào quản lý, đồng thời điện thoại báo ngay về Liên đoàn lao động thành phố (qua Ban TĐCS). Riêng đối với Công đoàn Khu chế xuất - Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Loa động quận, huyện và cơ quan chức năng địa phương nơi Khu chế xuất-Công nghiệp đóng để giải quyết kịp thời các tranh chấp (nếu có).

3/ Các cấp công đoàn cần chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các trường hợp thắc mắc, khiếu nại của người lao động về chế độ chính sách, về tiền lương, tiền thưởng cuối năm…

Trên đây là một số công việc nhằm kiểm tra giám sát việc trả lương, trả thưởng cho CNVC-LĐ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2006. Đề nghị các cấp Công đoàn khẩn trương thực hiện và có báo cáo nhanh về Liên đoàn Lao động thành phố (Ban TĐCS) trước ngày 10/01/2006 và báo cáo đầy đủ tình hình chăm lo Tết trước ngày 20/01/2006.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đoàn Chủ tịch TLĐ
- TT - Thành ủy
- TT/UBND T/P
- Ban Dân vận Thành ủy
- Sở LĐTB-XH
- TT/ LĐLĐ T/P
- Các Ban LĐLĐ T/P
- Lưu: VP, Ban TĐCS.

Để báo cáo

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Đức Chính

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản