9881

Công văn số 3138TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

9881
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3138TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Số hiệu: 3138TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3138TCT/NV5
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/08/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3138TCT/NV5
V/v: Tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2001 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hiện nay, tình trạng chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các công ty liên kết có khuynh hướng gia tăng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1606/VPVP-KTTH ngày 17/4/2001, cơ quan thuế phải kiểm tra tình hình chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, Tổng cục thuế đề nghị các Cục thuế triển khai thực hiện như sau:

1. Tiến hành kiểm tra và rà soát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương có hiện tượng chuyển giá:

(i) Tập trung vào các dối tượng sau:

- Các doanh nghiệp có các giao dịch với các Công ty liên kết như xuất khẩu hàng hoá, nhập khẩu nguyên liệu, gia công hàng xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, trợ giúp kỹ thuật, thuê dịch vụ quản lý, vay vốn, cung cấp máy móc, thiết bị.....

- Các doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh bất thường như lỗ trong nhiều năm, lãi trong nhiều năm (năm miễn giảm thuế), có tình hình tài chính biến động lớn trong năm tính thuế so với các năm trước...

- Các doanh nghiệp có các Công ty liên kết tại nước có thuế suất chênh lệch lớn so với Việt Nam.

(ii) Các biện pháp hỗ trợ trong việc phát hiện và thực hiện các biện pháp chống chuyển giá:

Thu thập các thông tin và so sánh các giao dịch giữa các Công ty liên kết và giữa các Công ty độc lập về giá của các giao dịch, về thị trường, tài chính trong các ngành công nghiệp, sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, cung cấp dịch vụ...

Phối hợp với các cơ quan hải quan, cơ quan thương mại, thương vụ để thu thập thông tin liên quan đến giá hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, chi phí gia công hàng hoá xuất nhập khẩu trên thế giới và của các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan thuế của các địa phương khác, cơ quan kiểm toán để trao đổi các thông tin hỗ trợ cho việc phát hiện các hiện tượng chuyển giá của các Công ty liên kết.

- Đề nghị Tổng cục thuế hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin trên cơ sở trao đổi thông tin với các nước theo điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

(iii) Tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp có hiện tượng chuyển giá:

1. Phân loại đối tượng kiểm tra:

- Xác định khu vực tập trung đối tượng nghi vấn có hiện tượng chuyển giá

- Lựa chọn đối tượng kiểm tra.

- Lập kế hoạch kiểm tra

2. Phân tích các vấn đề phát sinh:

- Phân tích về giá.

- Phân tích về lợi nhuận.

- So sánh với các thông tin đã thu thập được

- Tập hợp các bằng chứng kiểm tra.

3. Các qui định hiện hành áp dụng: Các biện pháp chống chuyển giá qui định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính.

4. Giải quyết bằng các qui định của Luật:

Căn cứ theo qui định của Luật thuế hiện hành và trên cơ sở các phân tích, thông tin thu thập được, Cục thuế xác định và kết luận về việc chuyển giá của doanh nghiệp.

5. Điều chỉnh của cơ quan thuế: Trên cơ sở kết luận kiểm tra, Cục thuế thực hiện điều chỉnh về giá, lợi nhuận của doanh nghiệp để xác định chính xác nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

2. Nội dung báo cáo về tình hình chuyển giá tại các địa phương:

- Doanh nghiệp nghi vấn có hiện tượng chuyển giá.

- Nội dung cụ thể các hiện tượng chuyển giá: Nêu rõ từng hiện tượng chuyển giá của mỗi doanh nghiệp.

- Mức độ xử lý đối với các hiện tượng chuyển giá của từng doanh nghiệp:

a. Thu thập thông tin:

+ Những thông tin thu thập được

+ Thông tin đã được thẩm định

+ Các thông tin cần được Tổng cục thuế và các ngành khác hỗ trợ (đề xuất).

b. Xử lý các thông tin:

+ Phân tích các thông tin thu thập được

+ Lập kế hoạch xử lý đối với các thông tin đã được thẩm định và phân tích.

c. Phương án kiểm tra doanh nghiệp

d. Chưa tiến hành kiểm tra doanh nghiệp: Nêu rõ nguyên nhân và đề xuất xử lý.

e. Để tiến hành kiểm tra doanh nghiệp:

Đã thực hiện những bước nào trong các bước kiểm tra nêu tại điểm 1.(iii) nêu trên, nêu rõ nguyên nhân.

Từ nay đến cuối năm 2001, đề nghị các Cục thuế tập trung tiến hành rà soát và kiểm tra các doanh nghiệp thuộc phạm vi Cục thuế quản lý và báo cáo kết quả về Tổng cục thuế. Trong quá trình kiểm tra nếu cần hỗ trợ của Tổng cục thuế, đề nghị các Cục thuế báo cáo Tổng cục để được giải quyết.

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản