124197

Công văn 3136/VPCP-KTTH về điều chuyển và xử lý tài chính các phà Việt - Đan của Quỹ Phà hình thành từ viện trợ của Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

124197
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3136/VPCP-KTTH về điều chuyển và xử lý tài chính các phà Việt - Đan của Quỹ Phà hình thành từ viện trợ của Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3136/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3136/VPCP-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3136/VPCP-KTTH
V/v: Điều chuyển và xử lý tài chính các phà Việt - Đan của Quỹ Phà hình thành từ viện trợ của Đan Mạch.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5197/BTC-QLN ngày 21 tháng 4 năm 2011 về điều chuyển và xử lý tài chính các phà Việt - Đan của Quỹ Phà hình thành từ viện trợ của Đan Mạch, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc:

a) Điều chuyển cho tỉnh An Giang 2 phà; cho thành phố Hồ Chí Minh 2 phà thuộc các phà Việt - Đan đã sử dụng tại tỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ và điều chuyển 2 phà từ Cụm phà Hậu Giang sang Cụm phà Vàm Cống.

b) Đối với các phà được điều chuyển thực hiện theo phương thức ngân sách nhà nước cấp phát cho các địa phương, cơ quan tiếp nhận các phà này.

2. Đồng ý xóa toàn bộ nợ quá hạn, Xí nghiệp phà Bến Tre và Cụm phà Hậu Giang không phải trả nợ vay Quỹ Phà đối với các phà nói trên, tính từ ngày các phà này ngừng hoạt động đến nay.

3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương, cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh cơ chế tài chính và xử lý nợ vay nêu tại công văn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTgCP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT;
- UBND tỉnh, TP: Hồ Chí Minh,
Cần Thơ, Bến tre, An Giang;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản