8815

Công văn số 311/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc xác định số tiền thu sử dụng đất của dự án Chợ Khu vực và Khu tái định cư phường 7, thị xã Bến Tre

8815
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 311/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc xác định số tiền thu sử dụng đất của dự án Chợ Khu vực và Khu tái định cư phường 7, thị xã Bến Tre

Số hiệu: 311/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 311/TCT-TS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311/TCT-TS  
V/v: Khấu trừ tiền đền bù về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty cổ phần Bạch Đằng 4 
 - Cục thuế tỉnh Bến Tre

 

Trả lời công văn số 387/KTTV-CV ngày 19/11/2005 của Công ty cổ phần Bạch Đằng 4 về việc xác định số tiền thu sử dụng đất của dự án Chợ Khu vực và Khu tái định cư phường 7, thị xã Bến Tre, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần Bạch Đằng 4 nếu được giao đất từ ngày 24/12/2004 trở đi (ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành) và đã kê khai nộp thuế sử dụng đất trước ngày 1/1/2005 thì Công ty phải nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ, giá đất tính tiền sử dụng đất là giá đất do UBND tỉnh Bến Tre quy định, áp dụng tại thời điểm Công ty kê khai tiền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với đất được giao mà có một phần đất phải nộp tiền sử dụng đất, một phần đất thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất thì Công ty chỉ được trừ tiền đền bù thiệt hại về đất cho diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất nhưng mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp (Việc khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP).

2. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3448/TCT-TS ngày 10/10/2005 trả lời Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất, vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre thực hiện thu và miễn, giảm tiền sử dụng đất theo như hướng dẫn tại công văn này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản